english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana
tom 3. nr 2. lato 2006  
 SPIS TREŚCI

 Astma i infekcje u niemowląt i u dzieci
Skuteczność kontroli astmy – kryteria a rzeczywiste możliwości
Henryk Mazurek, Elżbieta Mazurek

Leczenia astmy zmierza do kontroli choroby, definiowanej jako osiągnięcie celów terapii. Zakładane kryteria kontroli odzwierciedlają opnie ekspertów i są oparte na wskaźnikach objawów i pomiarów drożności oskrzeli. Na potrzeby badań klinicznych oceniających skuteczność interwencji terapeutycznych kontrola leczenia jest definiowana najczęściej przy użyciu pojedynczych wskaźników, rzadziej złożonych. Z badań tych wynika, że kontrolę astmy można osiągnąć u części pacjentów. Większy odsetek pacjentów osiąga kontrolę astmy mierzoną przy użyciu pojedynczych wskaźników niż złożonych. Wprowadzone w ostatnich latach mierniki stanu zapalnego oskrzeli są używane w badaniach naukowych i jak dotąd nie doczekały się szerszego wprowadzenia do praktyki.

słowa kluczowe: Kontrola astmy, objawy kliniczne, pomiary czynnościowe, wskaźniki zapalenia, Asthma control, clinical symptoms, lung functions, inflammatory indices

strony: od 45 do 48


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.