english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana
tom 3. nr 2. lato 2006  
 SPIS TREŚCI

 Alergia - od noworodka do maturzysty
Jak zdiagnozować alergię u najmłodszych dzieci?
Krzysztof Buczyłko

Praca zawiera przegląd piśmiennictwa i opinie autora. Obejmuje badanie podmiotowe, w tym identyfikację postaci klinicznej choroby alergicznej oraz identyfikację alergenu z wywiadów na tle naturalnej ekspozycji. Wyczerpujące zebranie informacji stanowić powinno pierwszy etap w wielostopniowej procedurze diagnostycznej u najmłodszych pacjentów. Ułatwia to ankieta, która pozwala też na różnicowanie w obrębie danych podmiotowych.
Następnie omówiono badanie fizykalne małych dzieci: oglądanie, dotyk i obmacywanie, osłuchiwanie z ewentualną rejestracją cyfrową, wziernikowanie nosa, gardła, uszu. Różnicowanie przedmiotowe winno opierać się na obrazie choroby oraz badaniach uzupełniających, np. tympanometrii, baby-body-pletyzmografii, wynikach laboratoryjnych. Przedstawiono zastosowanie prób immunologicznych in vivo, czyli skórne testy atopowe i punktowe, komercyjne i natywne, możliwe niemal w każdym wieku. In vitro oceniono pomiary całkowitego IgE i mieszane zestawy „typowych” alergenów, dające odpowiedź: atopia jest/nie ma. Nie znajdują one zastosowania w alergologii, ale są używane przez lekarzy rodzinnych i pediatrów. Lepsze są tzw. wieloalergenowe panele oraz pojedyncze IgE ustalające konkretne źródła alergenu. Najbardziej optymalne stają się pomiary fragmentów alergenowych (epitopów) uzyskanych tradycyjnie lub rekombinownych. Wykrycie sIgE wobec profiliny czy rybonukleazy rozwiązuje problem rzekomo poliwalentnej lub krzyżowej alergii. Takie podejście nazwano diagnostyką cząstki uczulającej.
Różnicowanie i monitorowanie może ułatwiać frakcjonowane oznaczanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym bezpośrednio (FENO) lub po zamrożeniu próbki. Krótko przedstawiono diagnostykę ex iuvantibus – z powodzenia/niepowodzenia diety i farmakoterapii. Na koniec poruszono niektóre problemy prognostyczne i określono stanowisko autora przeglądu: choroba alergiczna,w tym astma wcześnie rozpoznana objawowo i przyczynowo powinna być uleczalna.


słowa kluczowe: badanie podmiotowe i przedmiotowe, testy skórne ,oznaczanie IgE, FENO, Complaints and physical exam, skin tests, IgE measurement, FENO

strony: od 14 do 18


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.