english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Przegląd Alergologiczny - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny
     Archiwum
     Redakcja
     Informacje dla czytelników
     Informacje dla autorów Szukaj w artykułach:
  Publikacja wstrzymana
tom 3. nr 1. wiosna 2006  
 SPIS TREŚCI

 Leczenie alergicznego nieżytu nosa
Leki antyleukotrienowe - zastosowanie w leczeniu i profilaktyce objawów alergicznego niezytu nosa
Marcin Kurowski, Marek L. Kowalski

Leukotrieny (LT) B4, C4, D4 oraz E4 to główne metabolity kwasu arachidonowego. Uwalniane są one między innymi z komórek tucznych, eozynofilów, bazofilów i odgrywają istotną rolę w rozwoju i podtrzymywaniu zapalenia alergicznego. Leukotrieny C4, D4 i E4 odpowiadają za większość klinicznych objawów alergii, takich jak: skurcz oskrzeli, zwiększona produkcja i wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, a także zwiększona przepuszczalność naczyń.
Leki antyleukotrienowe stosowane są od wielu lat w leczeniu astmy oskrzelowej. Koncepcja united airways disease, czyli wspólnego procesu zapalnego leżącego u podstaw chorób alergicznych górnych i dolnych dróg oddechowych, jak również potwierdzona skuteczność leków antyleukotrienowych w leczeniu astmy, uzasadniają próby stosowania tych substancji w terapii alergicznego nieżytu nosa. W 2004 roku opublikowano metaanalizę 11 badań nad skutecznością antagonistów leukotrienów w leczeniu objawów ANN. Leki te okazały się znacząco bardziej skuteczne w zakresie redukcji natężenia objawów nieżytowych i poprawy jakości życia w porównaniu z placebo; ich skuteczność była porównywalna z lekami przeciwhistaminowymi, ale istotnie mniejsza w omawianym zakresie niż skuteczność donosowych steroidów. W części badań wykazano, że skuteczność donosowego steroidu i połączenia leku antyleukotrienowego z antagonistą receptora H1 w zakresie kontroli dziennych objawów ANN są porównywalne.
W kilku opublikowanych dotychczas badaniach wykazano, że profilaktyczne przedsezonowe zastosowanie leku antyleukotrienowego w połączeniu z lekiem przeciwhistaminowym może przyczynić się do zmniejszenia natężenia objawów sezonowego ANN podczas naturalnej ekspozycji na alergen.
Zachęcające wyniki przeprowadzonych dotychczas badań pozwoliły na umieszczenie antagonistów receptora leukotrienowego w schemacie leczenia alergicznego nieżytu nosa zawartym w dokumencie ARIA. Stanowić one mogą cenne uzupełnienie terapii lekiem przeciwhistaminowymi lub donosowym steroidem, a także pozwolić na zmniejszenie dawki donosowych steroidów, lub nawet na ich odstawienie.


słowa kluczowe: leki antyleukotrienowe, alergiczny nieżyt nosa, leczenie, farmakoprofilaktyka, antileukotriene drugs, allergic rhinitis, treatment, pharmacoprophylaxis

strony: od 18 do 23


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.