english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 3. wrzesień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena odruchów rdzeniowo-przedsionkowych i wywołanych potencjałów somatosensorycznych w rozpoznaniu zawrotu
Henryk Kaźmierczak, Katarzyna Pawlak-Osińska, Wojciech Kaźmierczak

Wprowadzenie. Szyja, w kontekście struktury drogi przedsionkowej
zarówno aferentnej i eferentnej, stanowić może
źródło patologii mięśniowo-szkieletowej, jak i naczyniowej.
Przygięcie, odgięcie czy rotacja głowy, są w takim przypadku
mechanizmem wywołującym objaw w postaci zawrotu głowy.
Cel pracy. Celem pracy była próba rozróżnienia zawrotu szyjnego
w aspekcie przyczyny somatosensorycznej lub naczyniowej
tych dolegliwości.
Materiał i metody. Badanie wykonano u następujących pacjentów:
w części A pracy – grupa 1: pacjenci bez zaburzeń otoneurologicznych,
grupa 2: pacjenci po zastosowaniu kołnierza stabilizującego
kręgosłup szyjny, grupa 3: pacjenci po operacji kręgosłupa szyjnego
metodą Clowarda; w części B pracy – grupa 1: pacjenci ze zmianami
zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, grupa 2: pacjenci z rozpoznaną
przez neurologów niewydolnością tętnic kręgowych i podstawnej.
U wszystkich osób przeprowadzono ocenę odruchów
rdzeniowo-przedsionkowych oraz przewodnictwa rdzeniowego
i korowo-podkorowego na drodze czuciowej z zastosowaniem
wywołanych potencjałów somatosenorycznych.
Wyniki. W części A pracy stwierdzono istotne statystycznie
zaburzenia odruchów rdzeniowo-przedsionkowych u pacjentów
z chorobami kręgosłupa szyjnego w porównaniu z grupą kontrolną.
W części B pracy stwierdzono wydłużenie latencji potencjałów
somatosensorycznych u wszystkich 19 chorych ze zmianami
zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego i jedynie u 2 z 20 chorych
z niewydolnością tętnic kręgowej i podstawnej.
Wnioski. W diagnostyce różnicowej tzw. zawrotu szyjnego
warto wyróżnić zawrót somatosensoryczny związany z dysfunkcją
propriocepcji szyjnej i zawrót o etiologii niedokrwiennej. Dla
uściślenia rozpoznania zawrotu somatosensorycznego pomocne
wydaje się być badanie odruchów rdzeniowo-przedsionkowych
oraz wywołanych potencjałów somatosensorycznych.

słowa kluczowe: zawrót szyjny, somatosensoryczny, cervical vertigo, somatosensoric vertigo

strony: od 139 do 144szacunkowy czas pobierania pliku (358 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:73231274[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.