english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 3. wrzesień 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ myringoplastyki na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia
Piotr Olejarz, Katarzyna Zimoląg-Książka, Małgorzata Żywot, Eliza Trzaskowska, Marcin Szymański

Wprowadzenie. Myringoplastyka jest operacją mającą na celu
zamknięcie ubytku w błonie bębenkowej. Powoduje poprawę
słuchu, zmniejszenie szumów usznych oraz ograniczenie wpływu
czynników środowiska zewnętrznego na wyściółkę ucha
środkowego.
Cel pracy. Ocena wpływu myringoplastyki na jakość życia u chorych
z przewlekłym prostym zapaleniem ucha środkowego.
Materiał i metody. Badaniem objęto 76 osób (46 kobiet
i 30 mężczyzn) w wieku od 15 do 72 lat. Do oceny korzyści
z myringoplastyki użyto kwestionariusza Glasgow Benefit Inventory,
uzupełnionego pytaniami dotyczącymi wycieków z ucha,
szumów usznych i niedosłuchu.
Wyniki. Przed operacją wycieki z ucha występowały u 61
osób (80,3%), szumy uszne u 65 (85,5%), osłabienie słuchu
u 68 (89,5%). Odnotowano ustąpienie szumów usznych u 40
osób (62%), poprawę słuchu u 47 (69%), a ustąpienie wycieków
z ucha u 48 (79%) chorych po myringoplastyce. W skali
kwestionariusza oceniającej całkowitą korzyść z myringoplastyki
uzyskano wynik + 20,1. W podskalach określających zmiany
w funkcjonowaniu psychicznym, społecznym i fizycznym uzyskano
odpowiednio wyniki: +24,0; +11,6; +13,2. Istotnie
statystycznie wyższe wyniki kwestionariusza odnotowano
u chorych z ustąpieniem szumów usznych oraz poprawą słuchu.
Nie odnotowano różnic w wynikach kwestionariusza w zależności
od płci, wieku oraz ustąpienia wycieków.
Wnioski. Ustąpienie szumów usznych po myringoplastyce
u chorych z przewlekłym prostym zapaleniem ucha środkowego,
a także poprawa słuchu po operacji w istotny sposób
wpływają na poprawę jakości życia pacjentów uwarunkowanej
stanem zdrowia.

słowa kluczowe: myringoplastyka, jakość życia, Glasgow Benefit Inventory, myringoplasty, quality of life

strony: od 134 do 138szacunkowy czas pobierania pliku (169 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.