english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Oczopląs położeniowy u dzieci zdrowych w wieku rozwojowym
Krystyna Orendorz-Frączkowska, Marzena Kubacka

Wstęp. Oczopląs położeniowy jest jednym z objawów zaburzeń
w narządzie przedsionkowym. Stosunkowo często rejestruje
się go jednak w badaniu ENG u osób zdrowych, co wymaga
określenia kryteriów uznania go za patologiczny. Taka ocena
jest szczególnie potrzebna w wieku rozwojowym, w którym
obserwuje się różnice w zapisach reakcji przedsionkowo-okoruchowych
w różnych grupach wiekowych.
Cel pracy. Ocena częstotliwości występowania oczopląsu
położeniowego u dzieci zdrowych oraz ustalenie kryteriów
oceny oczopląsu położeniowego jako patologicznego u dzieci
w wieku rozwojowym.
Materiał i metody. 123 zdrowych dzieci (61 chłopców i 62
dziewczynek) w wieku od 6 do 17 lat. Za pomocą systemu VNG
rejestrowano oczopląs po wykonaniu prób położeniowych
w pięciu klasycznych pozycjach. Zapisy oceniano jakościowo
i ilościowo.
Wyniki. U 26 dzieci stwierdzono wychylenia oczopląsowe:
w jednej pozycji u 12 dzieci-9,7%, w dwóch położeniach u 14
dzieci – 11,3%, z czego u 3 typu Nylen I oraz u 11 typu Nylen II.
Najczęściej rejestrowano go u dzieci sześcioletnich. W niektórych
grupach wiekowych zarejestrowano istotne różnice średnich
wartości prędkości fazy wolnej oczopląsu. U dziewczynek
w wieku 6-17 lat oczopląs położeniowy ma niższą prędkość
kątową fazy wolnej we wszystkich położeniach niż u chłopców,
istotnie niższą w położeniu na prawym boku i w pozycji Rose.
Wnioski. Oczopląs położeniowy rejestrowany w badaniu VNG
u dzieci zdrowych nie jest zjawiskiem rzadkim. Podejrzenie
patologii powinien budzić: oczopląs występujący w więcej niż
w 2 pozycjach, oczopląs typu III wg klasyfikacji Nylena, oczopląs,
którego średnia prędkość fazy wolnej przekracza 3°/s w każdej
pozycji, w której występuje.

słowa kluczowe: oczopląs położeniowy u dzieci, próby położeniowe, parametry oczopląsu położeniowego, positional nystagmus in children, positional tests, positional nystagmus parameters

strony: od 82 do 89szacunkowy czas pobierania pliku (307 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:62201163[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.