english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym
Edyta Piłka, Wiktor Jędrzejczak, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński

Wprowadzenie. Emisja otoakustyczna jest badaniem obiektywnym
i nieinwazyjnym, pozwalającym w łatwy sposób ocenić
funkcję zewnętrznych komórek słuchowych. Najczęściej jest
wykorzystywana do oceny słuchu w zakresie częstotliwości 1-4
kHz. Z uwagi na szereg problemów znacznie rzadziej wykonuje
się ten test poniżej częstotliwości 1 kHz.
Cel. Celem pracy było porównanie obecności sygnału emisji
otoakustycznej w paśmie 500 Hz wywołanej trzaskiem szerokopasmowym
(CEOAE) oraz krótkim tonem o częstotliwości
500 Hz (TBOAE) u osób ze słuchem prawidłowym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 20 osób otologicznie
zdrowych z prawidłowymi progami słyszenia, nieprzekraczającymi
normy wiekowej. Wykonano audiometrię impedancyjną,
audiometrię tonalną oraz rejestrację CEOAE i TBOAE 500 Hz.
Analizowano odpowiedzi otoemisji w pasmach pół-oktawowych
w zakresie 500-4000 Hz. W analizach skoncentrowano się na
detekcji odpowiedzi w rejonie 500 Hz.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że odpowiedź w paśmie
500 Hz przy pobudzaniu trzaskiem jest znacznie niższa, pomimo
wysokiego całkowitego parametru powtarzalności pomiaru, niż
przy pobudzaniu krótkim tonem o częstotliwości 500 Hz, dla
którego osiągnięto bardzo wysoką wartość parametru całkowitego,
jak i pasmowego.
Wnioski. Pomiar TBOAE 500 Hz wydaje się być bardziej
wartościowym testem funkcji ślimaka ucha wewnętrznego dla
niskich częstotliwości niż CEOAE.

słowa kluczowe: emisja otoakustyczna, parametr powtarzalności pomiaru, swoistość testu, otoacoustic emissions, reproducibility, specifity of the test

strony: od 76 do 81szacunkowy czas pobierania pliku (191 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3913742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.