english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu niealergicznych nieżytów nosa
Hanna Zielińska-Bliźniewska, Marcin Repetowski, Jurek Olszewski

Wprowadzenie. Leczenie farmakologiczne niealergicznych
nieżytów nosa nie zawsze jest skuteczne. Alternatywną metodą
postępowania wobec farmakoterapii jest kriochirurgia.
Cel pracy. Ocena skuteczności leczenia chorych z niealergicznym
naczynioruchowym nieżytem nosa z zastosowaniem
zabiegów krioablacji.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 chorych, w tym 17
kobiet i 13 mężczyzn, w wieku 22-60 lat (średnia 41 lat) z niealergicznym
nieżytem nosa. Pacjentów podzielono na 2 grupy:
I grupa – 18 chorych z niedrożnością nosa oraz okresowym,
wodnistym katarem; II grupa – 12 chorych zgłaszających jedynie
uczucie zatkania nosa, bez objawów towarzyszących. Metodyka
badań obejmowała: wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne
i endoskopowe oraz badania ankietowe i rynomanometryczne
wykonywane przed i 3 miesiące po zabiegu. Zabieg
krioablacji małżowin nosowych przeprowadzano w znieczuleniu
miejscowym, nasiękowym za pomocą 1% roztworu ksylokainy
aparatem Cryo-S firmy CryoFlex Poland.
Wyniki. Po zastosowanej krioablacji w obu badanych grupach
stwierdzono znamienną statystycznie poprawę zarówno w subiektywnej
ocenie objawów niedrożności nosa, jak i w średnich
wartościach rynomanometrycznym przepływów powietrza
przez przewody nosowe podczas wdechu i wydechu. Istotna
poprawa drożności nosa dotyczyła 19 z 30 chorych.
Wnioski. Terapia kriochirurgiczna nie jest leczeniem pierwszego
wyboru w niealergicznych nieżytach nosa i nie usuwa
przyczyny choroby, jednak u części chorych może być skuteczną
metodą postępowania.

słowa kluczowe: kriochirurgia, niealergiczne nieżyty nosa, cryosurgery, non-allergic rhinitis

strony: od 71 do 75szacunkowy czas pobierania pliku (93 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:207422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.