english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 9. nr 1. marzec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Hiperbaria tlenowa u dzieci z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym
Waldemar Narożny, Jacek Kot, Jerzy Kuczkowski, Zdzisław Sićko, Czesław Stankiewicz

Wprowadzenie. Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy
(NNCN) jest rzadkim schorzeniem, występującym z częstością
5-20 zachorowań na 100 tys. ludzi/rok, przy czym chorzy
w wieku do 21 r.ż. stanowią jedynie 5%. Wobec braku leczenia
przyczynowego, u chorych tych stosowana jest z reguły polipragmazja.
Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności stosowania
tlenu hiperbarycznego w nagłym niedosłuchu czuciowo-nerwowym
u dzieci.
Materiał i metody. Badaniami objęto chorych z NNCN
w wieku do 18 r.ż. leczonych tlenem hiperbarycznym w uzupełnieniu
włączanego równolegle leczenia farmakologicznego.
Głębokość niedosłuchu określano na podstawie audiogramu
tonalnego, definiując ją jako średnią arytmetyczną ubytku słuchu
w trzech sąsiadujących ze sobą, najgorszych częstotliwościach.
W tych samych częstotliwościach określano ubytek słuchu po
zakończeniu leczenia. Zmiany uzyskane po terapii określano
jako: brak poprawy słuchu (zmiany średniej <10 dB), poprawa
słuchu (poprawa średniej o 10-25 dB), znaczna poprawa słuchu
(poprawa średniej >25 dB lub powrót słuchu do normy).
Wyniki. Bezpośrednio po zakończeniu leczenia poprawę lub
znaczną poprawę słuchu stwierdzono u 12/17 dzieci (71%).
Średnia poprawa słuchu w pierwszej z podgrup wynosiła ok.
18 dB, natomiast w drugiej ok. 37 dB.
Badania audiometryczne wykonane w 3 miesiące po zakończeniu
leczenia wykazały utrzymywanie się słuchu na poziomie stwierdzonym
bezpośrednio po zakończeniu hiperbarii tlenowej.
Wnioski. Tlen hiperbaryczny może być z powodzeniem stosowany
jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego u dzieci
z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym.

słowa kluczowe: otolaryngologia dziecięca, hiperbaria tlenowa, wskazania i przeciwwskazania, nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy, paediatric otolaryngology, hiperbaric oxygen, indications and contraindications, sudden sensorineural hearing loss

strony: od 30 do 35szacunkowy czas pobierania pliku (864 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1745528158[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.