english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 2. czerwiec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Występowanie zaburzeń emocjonalnych u osób z szumami usznymi
Anna Pajor, Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Tomasz Durko, Elżbieta A. Ormezowska

Wprowadzenie. Badania kliniczne osób z szumami usznymi wskazują na rolę czynników psychicznych w generacji i percepcji szumów.
Cel pracy. Ocena częstości zaburzeń emocjonalnych u osób z uciążliwymi szumami usznymi.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 100 osób, 56 kobiet i 44 mężczyzn, w wieku od 21 do 76 lat, diagnozowanych z powodu przewlekłych szumów usznych. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie audiologiczne z charakterystyką szumów usznych i testy oceniające stan emocjonalny: Inwentarz Depresji Becka (BDI) i Szpitalną Skalę Niepokoju i Depresji (HADS, część A – poziom niepokoju i część D – poziom depresji). Wyniki testów poddano analizie w zależności od wieku i płci chorych.
Wyniki. Indywidualne nieprawidłowe wyniki zanotowano we wszystkich testach, najczęściej w skali HADS-A (52%), rzadziej w teście BDI (39%) i w teście HADS-D (34%). Stwierdzono różnice istotne statystycznie między wartością średnią a punktem odcięcia jedynie dla testu HADS-A (8,8 vs 7, p<0,001). Porównanie średniej wartości dla testów BDI i HADS z ich punktem odcięcia w grupach osób z szumami usznymi zróżnicowanych w zależności od wieku i płci wykazało istotne statycznie różnice tylko dla testu HADS-A w obu grupach wiekowych (młodsi – 9,1 vs 7, p<0,001; starsi – 8,6 vs 7, p<0,05) i dla kobiet (9,7 vs 7, p<0,001). Obecność zaburzeń emocjonalnych u osób z szumami usznymi różniła się natomiast znamiennie, w zależności od wieku i płci łącznie, dla testu HADS-A i HADS-D w grupie osób młodszych między kobietami i mężczyznami (10,9 vs 7,2 i 7,3 vs 4,2 odpowiednio, p<0,05).
Wnioski. Osoby z szumami usznymi różnią się w profilu psychologicznym. Podwyższony poziom lęku częściej obserwowano w grupie kobiet, zwłaszcza w młodszym wieku.


słowa kluczowe: szumy uszne, stan emocjonalny, tinnitus, emotional status

strony: od 86 do 92szacunkowy czas pobierania pliku (170 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.