english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 8. nr 1. marzec 2009  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jam nosa i zatok przynosowych
Joanna Szaleniec, Patryk Hartwich, Jacek Składzień

Wprowadzenie. Nowotwory jam nosa i zatok przynosowych
charakteryzują się niepomyślnym rokowaniem, gdyż często rozpoznawane
są w wysokim stadium zaawansowania miejscowego.
Istotne przyczyny późnego rozpoznania to niecharakterystyczna
symptomatologia, długotrwały bezobjawowy wzrost guzów,
a także brak dostatecznej edukacji pacjentów i lekarzy w zakresie
ich rozpoznawania.
Cel pracy. Celem pracy jest analiza przyczyn późnego rozpoznawania
nowotworów jam nosa i zatok przynosowych, a także krytyczna
ocena możliwości poprawy wykrywalności tych guzów.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 72 chorych, hospitalizowanych
w latach 2006-2007 w Klinice Otolaryngologii UJ
CM w Krakowie z pierwotnym rozpoznaniem nowotworu jam
nosa lub zatok przynosowych. Do analizy włączono 44 pacjentów,
u których wstępne badanie histopatologiczne potwierdziło
nowotworowy charakter guza (21 kobiet, 23 mężczyzn w wieku
15-82 lata, średnia wieku 56 lat). Porównano grupę chorych,
u których zaawansowanie miejscowe nowotworu uniemożliwiało
ustalenie jego punktu wyjścia z grupą chorych z nowotworami
o niższym stopniu zaawansowania miejscowego.
Wyniki. Pacjenci z nowotworami o niemożliwym do ustalenia
punkcie wyjścia stanowili 47% wszystkich chorych. Najczęściej
zgłaszane objawy kliniczne nie różniły się istotnie dla guzów
o znanym i niemożliwym do ustalenia punkcie wyjścia. Średni
czas od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia
był w obu grupach podobny, jednak w grupie chorych
z bardziej zaawansowanymi guzami wyższy był odsetek pacjentów,
u których czas trwania objawów był bardzo krótki (poniżej
3 miesięcy). U chorych tych znaczną większość guzów stanowiły
nowotwory o wysokiej złośliwości, podczas gdy w grupie chorych
ze znanym punktem wyjścia – nowotwory łagodne.
Wnioski. Wysokie zaawansowanie miejscowe guza często
nie jest związane z nasilonymi lub długotrwale występującymi
objawami klinicznymi, ale wynika z dynamiki wzrostu guzów
złośliwych.

słowa kluczowe: nos, zatoki przynosowe, guzy masywu szczękowo-sitowego, zaawansowanie nowotworu, nose, paranasal sinuses, sinonasal tumors, tumor progression

strony: od 23 do 27szacunkowy czas pobierania pliku (134 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:289532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.