english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego
Robert Przeklasa, Elżbieta Reroń, Maciej Wiatr, Jacek Składzień

Wprowadzenie. Proces starzenia się i narażenie na hałas stanowią główne przyczyny odbiorczych uszkodzeń słuchu u osób dorosłych. Oba te procesy cechuje przesunięcie progu słuchu w częstotliwościach wysokich.
Cel pracy. Ocena zmian wartości progowych słuchu w zakresie wysokich częstotliwości (>8kHz) w porównaniu z audiometrią konwencjonalną u osób narażonych zawodowo na hałas.
Materiał i metoda. Badaniami prospektywnymi objęto 102 otologicznie zdrowych młodych mężczyzn pracujących w narażeniu na hałas powyżej 85 dB(A). Badania słuchu (audiometria standardowa i wysokoczęstotliwościowa – HFA, high-frequency audiometry) wykonywane były przed przyjęciem i po 8 latach pracy w hałasie. Do badań kontrolnych zgłosiło się 59 mężczyzn.
Wyniki. W badanej grupie pracowników po 8 latach pracy w narażeniu na hałas wykazano obecność ubytków słuchu zarówno w audiometrii konwencjonalnej, jak i wysokich częstotliwości. Jednakże podwyższenia progów słuchu w HFA w stosunku do badania wyjściowego były większe niż w audiometrii standardowej; zmiany w audiometrii konwencjonalnej dla 8 kHz były rzędu 10 dB, natomiast w HFA nawet do 25 dB. Również analiza częstości występowania ubytków słuchu wskazuje na większą progresję w HFA – po 8 latach przesunięcia progu słuchu >5 dB obserwowano w 60-76% uszu, podczas gdy w audiometrii standardowej było to kilka do 36% uszu, w zależności od częstotliwości.
Wnioski. U osób zawodowo narażonych na hałas audiometria wysokich częstotliwości jest czułą metodą monitorowania uszkodzeń słuchu.


słowa kluczowe: hałas, audiometria wysokich częstotliwości, noise, high frequency audiometry

strony: od 202 do 206szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.