english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Samoocena głosu za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych
Ewa Niebudek-Bogusz, Anna Kuzańska, Ewelina Woźnicka, Jerzy Kopczyński, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Ocena subiektywna głosu u chorych z dysfoniami wchodzi w skład kompleksowej ewaluacji zaburzeń głosu.
Cel pracy. Określenie przydatności wskaźnika niepełnosprawności głosowej VHI (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie głosu u pacjentów z porażeniami fałdów głosowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 25 chorych z porażeniami fałdów głosowych oraz u 65 osób zdrowych o prawidłowym funkcjonowaniu krtani. Oceniano całkowity wskaźnik VHI oraz wyniki uzyskane w jego podskalach: funkcjonalnej, emocjonalnej i fizycznej. Wynik całkowity VHI mieszczący się w granicach 0-30 punktów określano jako brak lub niewielka niesprawność głosu, 31-60 punktów – jako średnia niesprawność głosu, zaś wynik 61-120 punktów jako poważna niesprawność głosu.
Wyniki. Zarówno całkowity wskaźnik VHI, jak i wyniki w podskalach były istotnie gorsze w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Znaczny odsetek pacjentów z dysfonią porażenną (68%) prezentowało średnią niesprawność głosu; dużą niesprawność z tego tytułu zgłaszało aż 24% badanych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wynikach VHI pomiędzy osobami z jedno- i obustronnymi porażeniami fałdów głosowych. Wszystkie osoby z grupy kontrolnej miały minimalne dolegliwości ze strony narządu głosu, a ich wynik VHI mieścił się w najniższym przedziale.
Wnioski. Badania potwierdzają wartość wskaźnika VHI jako narzędzia samooceny głosu, przydatnego w diagnozowaniu dysfonii u chorych z porażeniami fałdów głosowych.


słowa kluczowe: porażenia fałdów głosowych, wskaźnik niepełnosprawności głosowej VHI, vocal folds paralysis, Voice Handicap Index

strony: od 196 do 201szacunkowy czas pobierania pliku (168 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.