english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Konchoplastyka z użyciem plazmy argonowej u chorych z przewlekłym nieżytem nosa i astmą oskrzelową
Edyta Jura-Szołtys, Tatiana Gierek, Jarosław Paluch, Lucyna Klimczak-Gołąb, Jarosław Markowski, Aleksandra Ślaska-Kaspera

Wprowadzenie. Astma oskrzelowa z towarzyszącym nieżytem nosa jest częstym stanem zapalnym dróg oddechowych. Badania kliniczne dowodzą, że skuteczne leczenie nieżytu nosa łagodzi przebieg astmy.
Cel pracy. Analiza wpływu konchoplastyki z użyciem plazmy argonowej (Argon Plasma Coagulation – APC) na objawy rynologiczne i stopień kontroli astmy.
Materiał i metody. Badaniami objęto 37 chorych (18 kobiet i 19 mężczyzn, śr. wieku 49±10 lat) z rozpoznaną astmą oskrzelową i nieżytem nosa, u których leczenie farmakologiczne nieżytu nosa było nieskuteczne. Ocena wpływu konchoplastyki na chorobę podstawową przeprowadzana była miesiąc po zabiegu za pomocą subiektywnej oceny drożności nosa, pomiarów rynomanometrycznych oraz testu kontroli astmy (Asthma Control Test – ACT).
Wyniki. Subiektywną poprawę oddychania przez nos stwierdzono o 88% chorych, natomiast zmniejszenie ilości śluzowej wydzieliny z nosa u 75% operowanych. W badaniach rymomanometrycznych uzyskano wzrost przepływów całkowitych o śr. 236 cm³/s oraz spadek oporów całkowitych o śr. 0,81 Pa/cm³/s. Test ACT przeprowadzony u chorych przed zabiegiem wykazał niewłaściwą kontrolę astmy (wynik poniżej 20 pkt.) u 29 (78%) chorych, natomiast miesiąc po zabiegu jedynie u 4 (12%) pacjentów.
Wnioski. Konchoplastyka z użyciem APC stanowi korzystną alternatywę postępowania u chorych z przewlekłym nieżytem nosa, u których leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne. Redukcja objawów nieżytu nosa po konchoplastyce z użyciem plazmy argonowej istotnie poprawia stopień kontroli astmy oskrzelowej.


słowa kluczowe: astma oskrzelowa, przewlekły nieżyt nosa, koagulacja plazmą argonową (APC), bronchial asthma, chronic rhinitis, argon plasma coagulation (APC)

strony: od 186 do 190szacunkowy czas pobierania pliku (148 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3110632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.