english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 3. wrzesień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza przyczyn i wyników leczenia chorych z zawrotami głowy
Jurek Olszewski, Piotr Pietkiewicz, Krzysztof Kuśmierczyk, Marzena Bielińska

Wprowadzenie. Zawroty głowy stanowią dużą pulę dolegliwości wśród niedomagań zgłaszanych przez pacjentów laryngologicznych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena pacjentów diagnozowanych i leczonych w klinice laryngologicznej z powodu zawrotów głowy.
Materiał i metody. Analizą objęto dokumentację 177 chorych, w tym 52 mężczyzn i 125 kobiet, w wieku 20-86 lat. U wszystkich chorych wykonywano badanie otoneurologiczne, badanie elektronystagmograficzne (ENG) lub wideonystagmograficzne (VNG), pełne badanie audiologiczne, rtg kręgosłupa szyjnego spoczynkowe i czynnościowe, USG–Dopllera naczyń dogłowowych oraz tomografię komputerową (TK).
Wyniki. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji były zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego (20,3% mężczyzn i 53,6% kobiet). Zawrotom głowy towarzyszyły zaburzenia słuchu o charakterze odbiorczym, głównie w grupie wiekowej 51-60 lat. U kobiet dominowały obustronne szumy uszne, natomiast u mężczyzn dotyczyły one w podobnym procencie tylko ucha prawego, tylko lewego ucha, jak też lokalizacji obustronnej. U ponad 70% chorych w ocenie radiologicznej szyjnego odcinka kręgosłupa stwierdzono zmiany o charakterze zmniejszenia lordozy, osteofitów, rzadziej dyskopatii. Najczęściej stosowanym leczeniem była kinezyterapia (88,5% chorych), rzadziej wprowadzano fizykoterapię (46,2% chorych) i farmakoterapię preparatami rozszerzającymi naczynia (ok. 29% chorych).
Wnioski. Większość zawrotów głowy występujących u pacjentów miało charakter ośrodkowy, co, uwzględniając poszerzoną diagnostykę otoneurologiczną, wskazywało na szyjną etiologię dolegliwości. Przeprowadzenie szerokiego wachlarza wielospecjalistycznych badań pozwala na bardziej precyzyjne postawienie rozpoznania i rozszerzenie sposobów leczenia zawrotów głowy o kinezy- i fizykoterapię.


słowa kluczowe: zawroty głowy, diagnostyka i leczenie, vertigo, diagnosis and treatment

strony: od 139 do 142szacunkowy czas pobierania pliku (62 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.