english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 3. wrzesień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi
Agata Szkiełkowska, Henryk Skarżyński, Anna Piotrowska, Artur Lorens, Joanna Szuchnik

Program implantów ślimakowych składa się z części diagnostycznej, chirurgicznej i opieki pooperacyjnej, obejmującej ustawienie systemu implantu ślimakowego i działania rehabilitacyjne w odniesieniu do rozwoju mowy i języka. W pracy opisano kolejne etapy opieki nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimakowego, opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Autorzy podkreślają, że program opieki nad dziećmi przed i po wszczepieniu implantu ślimakowego powinien mieć charakter kompleksowy, obejmujący różne płaszczyzny interdyscyplinarnych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Doświadczenia pokazują, że wyłącznie ścisła współpraca, wymiana spostrzeżeń pomiędzy specjalistami oraz wspólne prowadzenie działań terapeutycznych są gwarancją efektywnej rehabilitacji, w konsekwencji prowadzącej do umiejętności podejmowania komunikacji słownej przez dziecko. Planowanie programu rehabilitacji słuchu i mowy u każdego dziecka przeprowadza się w sposób indywidualny, z uwzględnieniem odrębności osobniczych oraz możliwości i potrzeb pacjenta. Podstawowym zadaniem programu rehabilitacji, pozwalającej rozwinąć sprawność interpretacji wrażeń słuchowych jest wskazanie dziecku najkrótszej drogi do opanowania słuchowej percepcji mowy.

słowa kluczowe: implant ślimakowy, rehabilitacja, cochlear implant, rehabilitation

strony: od 121 do 128szacunkowy czas pobierania pliku (129 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.