english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 2. czerwiec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przydatność testów utrudnionych w diagnostyce dysleksji u dzieci
Waldemar Wojnowski, Andrzej Obrębowski, Antoni Pruszewicz, Grażyna Demenko, Bożena Wiskirska-Woźnica, Piotr Świdziński, Barbara Maciejewska

Wprowadzenie. Dysleksja to specyficzne zaburzenia w czytaniu i pisaniu u osób z prawidłowym rozwojem intelektualnym i możliwościami normalnej edukacji. U dzieci z dysleksją rozwojową ulegają zaburzeniu funkcje poznawcze takie jak: wzrokowe, wzrokowo-przestrzenne, ruchowe, ale głównie słuchowo-językowe.
Cel pracy. Ocena przydatności testów mowy utrudnionej oraz testów dychotycznych w diagnostyce dysleksji rozwojowej u dzieci powyżej 7 roku życia.
Materiał i metody. 10 dzieci w wieku od 7 do 15 lat (średnia wieku wynosiła 10,8), 3 dziewczęta i 8 chłopców z rozpoznaną dysleksją rozwojową. Grupą kontrolną było 12 dzieci z tego samego przedziału wiekowego bez objawów dysleksji. Zastosowano testy: test jednouszny mowy filtrowanej i testy obuuszne; test liczbowy oraz test słowny przy użyciu par minimalnych oraz Test Mowy Przerzucanej wg Calearo.
Wyniki. U chorych z dysleksją w porównaniu do grupy kontrolnej zarówno w teście mowy filtrowanej, jak i liczbowym stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie obuusznego zrozumienia sygnału. W teście słownym, w którym percepcja mowy jest trudniejsza, w grupie osób z dysleksją, rozumienie obuuszne wynosiło jedynie 7%. Podobnie w teście mowy przerzucanej stwierdzono statystyczną różnicę pomiędzy badanymi grupami. Najmniejszy odsetek rozpoznawanych słów i największa różnica występowała przy wyrazach 3-sylabowych i wynosiła dla osób z dysleksją 20% w porównaniu do 84% w grupie kontrolnej.
Wnioski. Testy mowy utrudnionej i testy dychotyczne mogą być przydatne w ocenie zaburzeń ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją.


słowa kluczowe: testy utrudnione, dysleksja, dichotic listening tests, dyslexia

strony: od 97 do 100szacunkowy czas pobierania pliku (153 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.