english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 7. nr 2. czerwiec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena skuteczności onkologicznej leczenia raka głośni metodą chordektomii klasycznej i laserowej
Magdalena Lachowska, Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Wprowadzenie. Metody chirurgiczne stosowane w leczeniu raka głośni w stadium zaawansowania klinicznego Tis i T1N0M0 obejmują operacje z dojścia zewnętrznego przez rozszcze-pienie krtani oraz z dojścia endoskopowego.
Cel pracy. Celem pracy jest porównanie skuteczności onkologicznej leczenia chorych z rakiem głośni w stadium Tis i T1N0M0 metodą chordektomii klasycznej z dojścia zewnętrznego przez rozszczepienie krtani i laserowej CO2 z dojścia endoskopowego.
Materiał i metody. Oceną objęto 73 chorych z rakiem głośni leczonych chirurgicznie metodą chordektomii, w tym klasycznej – 21 chorych (28,8%) i laserowej – 52 chorych (71,2%). Czas, jaki upłynął od pierwotnej chordektomii do dnia przeprowadzania ostatniego badania kontrolnego żyjących pacjentów wynosił od 36 do 180 miesięcy. Oceniano rodzaj histologiczny nowotworu, jego umiejscowienie i stopień zaawansowania, przebieg pooperacyjny oraz jakość życia po operacji w oparciu o dane z historii chorób i kart ambulatoryjnych, a także z prospektywnych badań kontrolnych.
Wyniki. W przypadku leczenia metodą chordektomii laserowej prawdopodobieństwo braku wznowy wynosiło 61,2%, a prawdopodobieństwo przeżycia specyficznego dla raka głośni w analizowanym materiale w kontroli 5-letniej – 96,1%. W przypadku leczenia metodą chordektomii klasycznej odsetki te wynosiły odpowiednio 63,5% i 85,7%. Okres hospitalizacji po chordektomii laserowej był istotnie krótszy (średnio 2,8 dnia) niż po chordektomii klasycznej (średnio 8,1 dnia). Rozległość nowotworu w obrębie głośni przed operacją nie miała wyraźnego wpływu na pojawienie się wznowy.
Wnioski. Wyniki onkologiczne leczenia raka głośni w stadium zaawansowania Tis, T1a i T1bN0M0 metodą endoskopowej chordektomii laserowej i chordektomii klasycznej z dostępu zewnętrznego przez rozszczepienie krtani są zbliżone.


słowa kluczowe: rak głośni, chordektomia, wznowa miejscowa, czas przeżycia, glottic carcinoma, cordectomy, local recurrence, survival

strony: od 85 do 96szacunkowy czas pobierania pliku (544 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1103518105[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.