english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 4. grudzień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza wskazań i wyników leczenia operacyjnego przerostu pierścienia Waldeyera u dzieci
AGNIESZKA MORAWSKA, ZBIGNIEW BARAN, MACIEJ WIATR, JACEK SKŁADZIEŃ

Wprowadzenie. Układ chłonny gardła odgrywa szczególną rolę u dzieci stanowiąc pierwszą linię kontaktu rozwijającego się organizmu z antygenami występującymi w otaczającym środowisku. U pewnej grupy dzieci, przerost pierścienia Waldeyera wykracza poza granice wyznaczone fizjologiczną normą stając się przyczyną zaburzeń zdrowia.
Cel pracy. Analiza przyczyn kwalifikowania dzieci do adenotomii i tonsillotomii w zależności od wieku oraz ocena popraw po zabiegu operacyjnym.
Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 730 dzieci w wieku od 3 do 13 lat hospitalizowanych z powodu patologicznego przerostu migdałka gardłowego. U 1/4 dzieci stwierdzono dodatkowo przerost migdałków podniebiennych.
Wyniki. W badanej grupie dzieci u 90% chorych obserwowano dolegliwości rynologiczne, w blisko 46% przypadków dominujące były objawy otologiczne. W grupie dzieci najmłodszych przeważały wskazania rynologiczne do zabiegu operacyjnego, a u dzieci najstarszych – wskazania otologiczne. U 27 (3,7%) dzieci stwierdzono powikłania ortodontyczne przerostu migdałka gardłowego. Mimo, że u przeważającego odsetka dzieci wykazano poprawę stanu zdrowia bezpośrednio po usunięciu migdałka gardłowego, ok. 24% chorych wymagało następowego leczenia. Zależnie od dominujących objawów obejmowało ono: farmakoterapię, założenie tubek wentylacyjnych, leczenie ortodontyczne wad zgryzu i inne.
Wnioski. Najczęstszymi wskazaniami do leczenia operacyjnego przerostu pierścienia Waldeyera są objawy rynologiczne, a następnie otologiczne. Żadna z tych zmian nie jest jednak wystarczająco swoista, aby mogła automatycznie przesądzać o zakwalifikowaniu dziecka do zabiegu.

słowa kluczowe: migdałek gardłowy, pierścień Waldeyera, adenotomia, tonsillotomia, adenoid, Waldeyer’s ring, adenotomy, tonsillotomy

strony: od 194 do 198szacunkowy czas pobierania pliku (154 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3211632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.