english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 4. grudzień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Profil oporności bakterii w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci po nieskutecznej antybiotykoterapii
BEATA ZIELNIK-JURKIEWICZ, ANNA BIELICKA

Wprowadzenie. Zwiększająca się oporność drobno-ustrojów na antybiotyki jest główną przyczyną niepowodzeń leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego (OZUŚ).
Cel pracy. Analiza profilu oporności szczepów izolowanych z ucha środkowego u dzieci chorych na OZUŚ, leczonych bez poprawy antybiotykiem.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 61 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat z OZUŚ, wymagających leczenia szpitalnego z powodu: niepowodzenia 2-krotnej antybiotykoterapii OZUŚ, ciężkiego przebiegu i utrzymującego się OZUŚ lub powikłań w przebiegu OZUŚ. U wszystkich dzieci wykonano nacięcie błony bębenkowej i/lub wszczepiono dreniki wentylacyjne i/lub wykonano otwarcie wyrostka sutkowatego, a następnie pobrano materiał z jamy bębenkowej do badania bakteriologicznego.
Wyniki. Dodatnie posiewy uzyskano u 62,3% dzieci. Najczęściej izolowanymi patogenami były: Streptococcus pneumoniae (38,78%), Staphylococcus aureus (12,25%) oraz Pseudomonas aeruginosa (12,25%). Bakterie produkujące ?laktamazy hodowano u 10 dzieci (20,4% bakterii). Największą wrażliwość hodowanych bakterii na antybiotyki wykazano dla ofloksacyny (91,84% szczepów wrażliwych) oraz amoksycyliny z kwasem klawulanowym (55,11% szczepów wrażliwych). Większość szczepów była oporna na penicylinę (61,23% szczepów opornych).
Wnioski. W przypadku nieskutecznej antybiotykoterapii OZUŚ bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie diagnostyki bakteriologicznej, która umożliwia wybór odpowiedniego leku oraz właściwe jego dawkowanie.

słowa kluczowe: zapalenie ucha środkowego, antybiotyko-oporność, dzieci, bakteriologia, otitis media, antibiotic resistance, children, bacteriology

strony: od 189 do 193szacunkowy czas pobierania pliku (146 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.