english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Badania wybranych fenotypów limfocytów T pochodzących z migdałków gardłowych dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa i dzieci nieatopowych
Anna Zakrzewska, Sławomir Chrul, Danuta Gryczyńska

Wprowadzenie. Na rozwój chorób alergicznych mają wpływ mechanizmy regulatorowe. Hamują one reakcje IgE-zależne na alergeny u osób nieatopowych. W mechanizmie tym biorą udział limfocyty regulatorowe CD4+ oraz CD8+. Istnieją doniesienia o znaczeniu niedoborów limfocytów CD4+CD25+ we krwi obwodowej w rozwoju chorób alergicznych, natomiast brak jest informacji o ich znaczeniu w tkance limfatycznej związanej z błonami śluzowymi.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie fenotypów CD4+CD25+ oraz CD8+CD25+ limfocytów T migdałka gardłowego u dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa.
Materiał i metody. Badaniami objęto 46 dzieci, w wieku od 4 do 9 lat, płci obojga, 25 chorujących na przewlekły alergiczny nieżyt nosa wywołany alergenami roztoczy kurzu oraz 21 dzieci bez cech atopii. Na podstawie badań cytofluorymetrycznych oceniono liczbę komórek wykazujących ekspresję antygenów CD3, CD3CD4, CD3CD8, CD4CD25, CD4CD152, CD8CD25, CD8CD152. Przeprowadzono analizę statystyczną różnic ilościowych poszczególnych fenotypów limfocytów w obu grupach badawczych.
Wyniki. Stwierdzono istotne różnice liczby limfocytów T o fenotypie CD8CD25 w migdałku gardłowym dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa z porównaniu z dziećmi nieatopowymi.
Stwierdzono istotne różnice dotyczące fenotypu CD8+CD25+ pomiędzy dziećmi chorującymi na alergiczny nieżyt nosa a dziećmi bez cech atopii (p<0,05). Różnice nieistotne statystycznie dotyczyły fenotypu CD8+CD152+. Nie stwierdzono istotnych różnic dotyczących badanych fenotypów limfocytów CD4+.
Wnioski. W tkance limfatycznej związanej z błoną śluzową nosa dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa stwierdzono mniej limfocytów o fenotypie CD8+CD25+ oraz CD8+CD152+ niż u dzieci nieatopowych. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na udział regulacji CD4 i CD8 zależnej w syntezie IgE w tkance limfatycznej związanej z błoną śluzową nosa.


słowa kluczowe: migdałek gardłowy, limfocyty CD4+CD25+, CD8+CD2adenoid, CD4+CD25+-, CD8+CD25+cells, allergic rhinitis, children5+, alergiczny nieżyt nosa, dzieci,

strony: od 93 do 97szacunkowy czas pobierania pliku (113 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.