english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Niealergiczny nieżyt nosa w ocenie cytologicznej błony śluzowej nosa
Bożena Tarchalska-Kryńska

Wprowadzenie. Obraz cytologiczny błony śluzowej nosa stanowi odzwierciedlenie patofizjologicznych procesów zapalnych toczących się w drogach oddechowych.
Cel. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy badanie cytologiczne błony śluzowej nosa może być pomocne w diagnostyce niealergicznych nieżytów nosa.
Materiał i metody. Ocenę przeprowadzono w grupie 1029 pacjentów (410 mężczyzn, 619 kobiet) z całorocznym niealergicznym, nieinfekcyjnym, niestrukturalnym nieżytem nosa. Materiał pobierano metodą wyskrobin z obu dolnych małżowin nosowych, barwiono hematoksyliną/eozyną i oceniano w mikroskopii świetlnej.
Wyniki. Indywidualnie wyróżniono sześć różnych typów cytogramów, w zależności od przewagi komórek występujących w obrazie cytologicznym: 1/ z przewagą komórek walcowatych (cytogram prawidłowy), 2/ z przewagą komórek kubkowych (cytogram wydzielniczy), 3/ z przewagą komórek płaskich (cytogram uszkodzeniowy), 4/ z przewagą komórek neutrofilowych (cytogram neutrofilowy), 5/ z przewagą komórek eozynofilowych (cytogram eozynofilowy), 6/ cytogramy niesklasyfikowane. Najczęstszy odsetek cytogramów stanowiły cytogramy neutrofilowe - 30,8% badanych, cytogramy uszkodzeniowe (19,9%) oraz cytogramy niesklasyfikowane (19,9%). Najmniejszy odsetek, bo tylko ok. 7%, stanowiły cytogramy prawidłowe.
Wnioski. Cytologiczna ocena jest metodą łatwą i nieinwazyjną, która może być używana w diagnostyce i monitorowaniu terapii niealergicznych nieżytów nosa.


słowa kluczowe: cytologia nosa, niealergiczny nieżyt nosa, diagnostyka rynologiczna, nasal cytology, non-allergic rhinitis, rhinodiagnostics

strony: od 83 do 87szacunkowy czas pobierania pliku (102 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.