english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Farmakoterapia betahistyną zaburzeń przedsionkowych w niewydolności krążenia w rejonie unaczynienia tętnic kręgowych i podstawnej
Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Kaźmierczak

Wprowadzenie. Niewydolność krążenia mózgowego skutkuje groźnymi powikłaniami, w tym zaburzeniami ze strony narządu słuchu i równowagi. Leczenie farmakologiczne obejmuje zastosowanie betahistyny, jako leku wazodilatacyjnego oraz modyfikującego transmisję neuronalną.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu leczenia betahistyną na zaburzenia przedsionkowe, będące wynikiem niewydolności krążenia kręgowo-podstawnego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 50 chorych w wieku od 40 do 78 lat (średnia 51,4 lata). Betaserc stosowano w dawce 2x 24 mg. U każdego chorego wykonywano badanie elektronystagmograficzne/videonystagmograficzne (ENG/VNG) przed podjęciem leczenia oraz po upływie 1 miesiąca i 2 miesięcy terapii.
Wyniki. Na podstawie oceny reakcji wzrokowo-okoruchowych i przedsionkowo-okoruchowych przed i po terapii wykazano ustępowanie oczopląsu szyjnego, zmniejszenie częstości występowania oczopląsu kierunkowo-spojrzeniowego i przewagi kierunkowej w próbie cieplnej wg Bruningsa. Wyniki ENG/VNG ulegały dalszej normalizacji w trakcie kontynuowania leczenia w drugim miesiącu.
Wnioski. Betaserc stosowany w dawce 2x24 mg wykazał skuteczne działanie w zaburzeniach przedsionkowych pochodzenia naczyniowego, większą po 2 miesiącach terapii. Badania obiektywne układu przedsionkowego mogą służyć do monitorowania poprawy stanu zdrowia i być wskaźnikiem określenia czasu potrzebnego dla terapii.

słowa kluczowe: niewydolność kręgowo-podstawna, zaburzenia przedsionkowe, elektronystagmografia, videonystagmografia, vertebro-basilar insufficiency, vestibular disorders, electronystagmography, videonystagmography

strony: od 50 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (102 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:217432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.