english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 6. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena funkcjonowania programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków - doświadczenia Kliniki Położnictwa i Perinatologii PAM
Dagmara Achrem-Waszkinel, Jacek Rudnicki, Anna Kabacińska, Dorota Stańczyk, Anna Dąbrowska, Andrzej Stecewicz

Wprowadzenie. Upośledzenie słuchu hamuje lub ogranicza rozwój mowy, a co za tym idzie uniemożliwia prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i psychospołeczny dziecka. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzane na oddziałach noworodkowych dają możliwość przebadania niemal wszystkich dzieci, ponieważ blisko 100% dzieci w Polsce rodzi się w oddziałach szpitalnych.
Cel. Celem pracy była ocena występowania niedosłuchów u noworodków w aspekcie funkcjonowania programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPBSN).
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 935 noworodków ocenianych w ciągu 1 roku w ramach PPBSN w Klinice Położnictwa i Perinatologii PAM. U wszystkich dzieci wykonano badanie słuchu metodą emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (TEOAE). W przypadku braku otoemisji oraz u dzieci, u których stwierdzono występowanie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu wykonywano kontrolne badanie TEOAE w ośrodku audiologicznym; gdy wynik był negatywny, weryfikowano go metodą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR).
Wyniki. Nieprawidłową odpowiedź TEOAE stwierdzono u 83 (8,88%) noworodków. W audiologicznym ośrodku referencyjnym nieprawidłowy zapis TEOAE wykazano u 11 (1,18%) dzieci, a rzeczywiste uszkodzenie słuchu, potwierdzone badaniem ABR, wykryto u 4 (0,43%) badanych dzieci. U 79 z 935 (8,45%) noworodków stwierdzono istnienie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu. Najczęstszymi z nich były leki ototoksyczne i wcześniactwo. Wśród czworga dzieci, z potwierdzonym niedosłuchem, troje należało do grupy dzieci zwiększonego ryzyka wystąpienia niedosłuchu.
Wnioski. Mimo pewnej liczby wyników fałszywie dodatnich, TEOAE jest użytecznym klinicznie badaniem przesiewowym słuchu u noworodków.

słowa kluczowe: badanie przesiewowe słuchu, noworodki, emisja otoakustyczna, hearing screening, neonate, otoacoustic emissions

strony: od 32 do 38szacunkowy czas pobierania pliku (132 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.