english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 4. grudzień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi
Piotr Kotyło, Dorota Merecz, Ewa Niebudek-Bogusz, Mariola Śliwińska-Kowalska

Wprowadzenie. Szacunkowo szumy uszne występują u 5 do 15% osób w populacji. Niekiedy objaw ten uniemożliwia prowadzenie normalnego życia zmuszając do szukania intensywnej pomocy lekarskiej. Uporczywe odczuwanie szumów usznych w wielu przypadkach wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego.
Cel. Ocena stanu zdrowia psychicznego chorych z szumami usznymi oraz opracowanie programu indywidualnej interwencji psychologicznej u tych pacjentów.
Materiał i metody. Badaniami objęto 102 chorych (50 mężczyzn i 52 kobiety) w wieku od 22 do 75 lat, konsultowanych przez audiologa z powodu uciążliwych szumów usznych. Ocenę stanu zdrowia psychicznego przeprowadzono w oparciu o Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga (GHQ-28) oceniając objawy w czterech klasach: symptomów somatycznych, objawów niepokoju i bezsenności, zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu oraz symptomów depresji.
Wyniki. W grupie chorych z szumami usznymi średnia punktów kwestionariusza GHQ-28 wynosiła 36, co w odniesieniu do normy dla ogólnej populacji polskiej, kształtującej się w zakresie od 0 do 16 punktów, jest wynikiem wysokim, świadczącym o istotnych problemach psychologicznych występujących w tej grupie osób. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły trudności w zasypianiu (68% chorych) oraz występowania objawów rozdrażnienia i złości (65% chorych), rzadziej zgłaszane były trudności w radzeniu sobie z codziennymi zajęciami (36% chorych). W oparciu o wyniki indywidualnej oceny stanu zdrowia psychicznego opracowano program interwencji psychologicznej, obejmujący sześć 45-60 minutowych sesji, oparty na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej.
Wnioski. Stan psychiczny pacjentów z szumami usznymi jest wyraźnie gorszy niż przeciętna dla populacji polskiej. Klasyczna metoda leczenia szumów usznych metodą habituacji powinna być uzupełniona, przynajmniej u części chorych, o interwencję psychologiczną.


słowa kluczowe: szumy uszne, terapia szumów usznych, interwencja psychologiczna, ocena stanu zdrowia psychicznego, tinnitus, tinnitus retraining therapy (TRT), psychological intervention, mental health statuses

strony: od 189 do 194szacunkowy czas pobierania pliku (84 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.