english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 4. grudzień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ wysięku w uchu środkowym na stan układu równowagi w badaniach posturograficznych u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego
Lucyna Pośpiech, Katarzyna Pazdro-Zastawny, Wojciech Gawron

Wprowadzenie. Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego (PWZU) jest schorzeniem, w którym dochodzi do gromadzenia się płynu w jamie bębenkowej. Nieliczne doniesienia wskazują na negatywny wpływ PWZU na stan funkcjonalny narządu równowagi.
Cel. Celem pracy było ustalenie wpływu stopnia zaawansowania PWZU oraz przeprowadzonej liczby drenaży jam bębenkowych na wydolność układu równowagi u dzieci.
Materiał i metody. Analizą objęto 29 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z rozpoznanym PWZU, które podzielono na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania schorzenia oraz liczby przeprowadzonych drenaży wentylacyjnych. Do grupy pierwszej (G I) zaliczono 15 dzieci z pierwszym stopniem zaawansowania PWZU, poddanych po raz pierwszy drenażowi wentylacyjnemu. Grupę drugą (G II) stanowiło 14 dzieci, kwalifikowanych ponownie do drenażu z powodu nawrotu choroby; grupę tę podzielono na dwie podgrupy - z pierwszym i drugim stopniem zaawansowania choroby. U pacjentów wykonano badania audiologiczne oraz statoposturograficzne przed zabiegiem oraz 4-8 tygodni po zabiegu. Grupę kontrolną stanowiło 15 zdrowych dzieci. W ocenie brano pod uwagę pole powierzchni rozwiniętej oraz średnią prędkość wychyleń środka ciężkości ciała pacjenta.
Wyniki. Przed drenażem uzyskano wyższe wartości średnich parametrów stabilogramów w obu badanych grupach (G I i G II) w porównaniu z grupą kontrolną. Porównując stan układu równowagi po 4-8 tygodniach od drenażu wentylacyjnego obserwowano tendencję do poprawy analizowanych parametrów w obu grupach, które jednak dla większości testów pozostawały gorsze od parametrów grupy kontrolnej. Przed drenażem w grupie I i II stwierdzono zbliżone wartości średnich parametrów stabilogramów w większości testów. Poprawa parametrów po drenażu była największa w grupie II dzieci z drugim stopniem zawansowania choroby.
Wnioski. Obecność wysięku w przebiegu PWZU ma negatywny wpływ na stan czynnościowy układu równowagi, uzależniony między innymi od czasu trwania schorzenia.


słowa kluczowe: stabilogramy, drenaż wentylacyjny, pole powierzchni rozwiniętej, stabilograms, drainage, sway area

strony: od 184 do 188szacunkowy czas pobierania pliku (64 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.