english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 4. grudzień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena słuchu u chorych w zespole Sjögrena i toczniu rumieniowatym układowym
Wojciech Skrzypczak, Zenobia Czuszyńska, Waldemar Narożny, Janusz Siebert, Czesław Stankiewicz, Jerzy Kuczkowski

Wprowadzenie. Kolagenozy, w tym zespół Sjögrena i toczeń rumieniowaty układowy, są zaliczane do chorób o podłożu autoimmunizacyjnym W zaburzeniach tego typu objawom choroby towarzyszyć może uszkodzenie słuchu.
Cel. Celem pracy była ocena słuchu u pacjentów z zespołem Sjögrena i toczniem rumieniowatym układowym na podstawie oceny subiektywnej i obiektywnej badań słuchu.
Materiał i metoda. Badania stanu słuchu przeprowadzono u 31 chorych, wśród których przeważały kobiety (28/31 - 93,5%). Wiek chorych wahał się od 27 do 70 lat, średnio 52,3 lata. U wszystkich chorych, na przestrzeni jednego roku, wykonywano badanie kwestionariuszowe, badanie otolaryngologiczne, audiometrię tonalną, otoemisję akustyczną wywołaną trzaskiem (TEOAE) i otoemisję produktów zniekształceń nieliniowych (DPOAE) oraz słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR).
Wyniki. Subiektywne zaburzenia słuchu zgłaszało 25 chorych. Audiometria tonalna potwierdziła niedosłuch odbiorczy u 18 chorych (58,1% badanych). Badania TEOAE i DPOAE wykazały u tych chorych uszkodzenie ślimaka. W badaniu ABR u żadnego z chorych nie stwierdzono patologii pozaślimakowej.
Wnioski. U ponad połowy chorych z zespołem Sjögrena oraz toczniem rumieniowatym układowym występuje niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Lekarze, stykający się z tą grupą chorych, powinni zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzenia słuchu.


słowa kluczowe: audiometria tonalna, słuchowe potencjały wywołane, otoemisja akustyczna, niedosłuch ślimakowy, pure tone audiometry, auditory brainstem response, otoacoustic emissions, sensorineural hearing loss

strony: od 179 do 183szacunkowy czas pobierania pliku (74 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.