english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 4. grudzień 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Immunoekspresja metaloproteinazy błonowej typu 1 w raku płaskonabłonkowym krtani – korelacja z cechami morfologicznymi guza
Katarzyna Starska, Olga Osiatyńska, Marek Łukomski, Iwona Lewy-Trenda

Wstęp. Metaloproteinazy błonowe (MMPs) mają zdolność degradowania składników matrix zewnątrzkomórkowego, pełniąc istotną rolę w inwazji i progresji procesu nowotworowego oraz powstawaniu przerzutów węzłowych. MMPs są oznaczane w wielu guzach różnego pochodzenia, również w rakach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi.
Cel pracy. Celem pracy była ocena korelacji ekspresji MMP typu 1 (MT1?MMP) w raku płaskonabłonkowym krtani z cechami morfologicznymi guza nowotworowego i węzłów chłonnych oraz 3- i 5-letnim czasem przeżycia pacjentów.
Materiał i metody. Oceniono ekspresję MT1-MMP u 22 pacjentów z rakiem krtani leczonych operacyjnie w latach 1998-1999. Odczyny immunohistochemiczne wykonano z użyciem przeciwciał pierwotnych monoklonalnych anty-MT1-MMP.
Wyniki. Pozytywną ekspresję matrix MT1-MMP w utkaniu nowotworowym uzyskano w 68,2% pobranych do badań wycinków krtani. Immunoekspresja MT1-MMP w raku krtani okazała się istotnym wskaźnikiem 3-letniego czasu przeżycia u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi. Wykazano, że stopień immunohistochemicznego wybarwienia komórek koreluje z liczbą figur podziału we froncie guza nowotworowego oraz nasileniem nacieku plazmatyczno-limfocytarnego w jego otoczeniu.
Wnioski. Przedstawione wyniki wskazują, że ocena ekspresji MT1-MMP w utkaniu raka krtani może być wartościowym czynnikiem prognostycznym w tej chorobie.


słowa kluczowe: front guza nowotworowego, immunohistochemia, przeżycie, tumor front, immunohistochemistry, overall survival

strony: od 171 do 175szacunkowy czas pobierania pliku (118 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:258532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.