english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zastosowanie miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych w obiektywnej ocenie narządu przedsionkowego
Alina Morawiec-Bajda, Katarzyna Starska

Wprowadzenie. Zapis miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (MPPW) jest stosunkowo nową obiektywną metodą oceny narządu przedsionkowego, której wartość, w odniesieniu do innych badań tego układu, wymaga ustalenia.
Cel. Ocena czynnościowa narządu przedsionkowego oparta na zapisach MPPW i elektronystagmografii (ENG).
Materiał i metody. Badaną grupę stanowiło 76 chorych podzielonych na trzy grupy w zależności od wyników badania ENG - pacjentów z jednostronnym niedowładem kanałowym (I grupa), chorych ze zniesioną pobudliwością błędników (II grupa) i zdrowych ochotników (III grupa). Metody obejmowały analizę korelacji uzyskanych zapisów w testach kalorycznych ENG i MPPW oraz ocenę przydatnoŁci MPPW i ENG w lokalizacji uszkodzeń narządu przedsionkowego.
Wyniki. Wyniki wskazują, że jednoczesne stwierdzenie osłabienia pobudliwości błędnika w teście cieplnym oraz prawidłowej reakcji mięśniowej na bodziec akustyczny o dużym natężeniu może Łwiadczyć o uszkodzeniu wyłącznie części obwodowej narządu przedsionkowego, przy zachowanej ciągłości nerwu przedsionkowego. Brak pobudliwości na bodziec kaloryczny i akustyczny błędnika może nasuwać podejrzenie uszkodzenia części przedsionkowej nerwu VIII, podczas gdy w przypadku istniejącego równocześnie niedosłuchu - uszkodzenie obu gałęzi nerwu VIII.
Wnioski. Analiza MPPW wydaje się być wartościową, komplementarną w stosunku do ENG, metodą oceny funkcji narządu przedsionkowego i miejsca uszkodzenia.


słowa kluczowe: uszkodzenia narządu przedsionkowego, miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (MPPW), ENG, vestibular disorders, vestibular evoked miogenic sysytem (VEMP), ENG

strony: od 41 do 45szacunkowy czas pobierania pliku (69 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.