english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wyników chirurgicznego leczenia chorych w wieku poniżej 45 roku życia operowanych z powodu raka krtani z przerzutami do węzłów chłonnych szyi
Jerzy Tomik

Wprowadzenie. W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy wzrost zachorowań na nowotwory głowy i szyi u osób poniżej 45 roku życia, a więc u tzw. "młodych dorosłych".
Cel pracy. Ocena wyników chirurgicznego leczenia chorych na raka krtani u pacjentów w wieku poniżej 45 roku życia.
Materiał i metody. Analizie poddano grupę 140 chorych leczonych operacyjnie w Klinice Otolaryngologii CMUJ w Krakowie z powodu raka krtani w latach 1950-1998. We wszystkich przypadkach wykonano całkowite lub częściowe usunięcie krtani wraz z jedno lub obustronną operacją na układzie chłonnym szyi. Wyniki leczenia określane były na podstawie 5-letniego przeżycia chorych po operacji. W ocenie brane były pod uwagę lokalizacja guza w krtani, zaawansowanie miejscowe i regionalne nowotworu, obecnoŁć przerzutów w węzłach chłonnych, tzw. "przerzutu ukrytego", przerzutu w węźle przedkrtaniowym oraz regionów szyi objętych przerzutami i następowe leczenie napromienianiem po zabiegu operacyjnym.
Wyniki. Przeżycie 5-letnie stwierdzono w odniesieniu do 90 (64,3%) ze 140 chorych. Obecność przerzutów w węzłach chłonnych stwierdzono u 50 (35,7%) osób. U 5 (17,6%) pacjentów z przerzutami oraz u 49 (76,6%) chorych bez przerzutów występowało zaawansowanie narządowe choroby w stopniu T3 lub T4. Przerzuty do węzła przedkrtaniowego stwierdzono u 4 (2,9%) chorych, żaden z nich nie miał przeżycia 5-letniego. U 7 chorych stwierdzono obecność przerzutu "ukrytego". Napromieniania pooperacyjnego wymagało 56 chorych.
Wnioski. Rak krtani u chorych poniżej 45 r.ż. wydaje się przebiegać bardziej agresywnie i rokować gorzej niż w całej grupie wiekowej chorych na raka krtani.


słowa kluczowe:

strony: od 36 do 40szacunkowy czas pobierania pliku (63 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.