english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Choroby współistniejące z zaburzeniami głosu u osób zawodowo posługujących się głosem
Renata Markowska, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska

Wprowadzenie. Osoby zawodowo posługujące się głosem w miarę upływu lat pracy coraz częŁciej zgłaszają się do lekarzy foniatrów z powodu zaburzeń głosu. Powszechnie wiadomo, że wraz z wiekiem pojawia się coraz więcej chorób przewlekłych. Część z tych chorób może mieć bezpoŁredni wpływ na jakość głosu lub pośredni - z powodu działań ubocznych leków stosowanych w leczeniu tych schorzeń.
Cel. Celem pracy była ocena częstości występowania chorób przewlekłych, które mogą wpływać na jakość głosu u osób zawodowo posługującymi się głosem.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 100 losowo wybranych osób pracujących głosem, z puli pacjentów, którzy zgłosili się na konsultację foniatryczną z powodu zaburzeń głosu. U wszystkich badanych przeprowadzono wywiad, badanie otolaryngologiczne i wideostroboskopowe.
Wyniki. Zmiany organiczne stwierdzono u 19 pacjentów, u pozostałych 81 występowały dysfonie, w tym u 46 chorych - dysfonie hyperfunkcyjne. Najczęściej współwystępującymi chorobami przewlekłymi były refluks żołądkowo-przełykowy (33% chorych), choroby tarczycy (30% chorych) oraz alergiczne zapalenia górnych dróg oddechowych (26%). Aż u 26% pacjentów współwystępowały więcej niż 3 choroby przewlekłe. Zmiany kliniczne obserwowane w krtani różniły się w zależności od stwierdzonej jednostki chorobowej.
Wnioski. Przy orzekaniu o chorobie zawodowej u osób pracujących głosem należy uwzględnić wpływ chorób przewlekłych na narząd głosu.


słowa kluczowe: zaburzenia głosu, choroby przewlekłe, zawodowe posługiwanie się głosem, voice disorders, chronic diseases, professional voice users

strony: od 31 do 35szacunkowy czas pobierania pliku (57 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:125321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.