english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 5. nr 1. marzec 2006  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Występowanie zapalenia zatok, ucha środkowego i POChP u czynnych i biernych palaczy papierosów
Sylwia Kałucka

Wprowadzenie. Szacunkowo ok. 9 milionów Polaków uzależnionych jest od palenia papierosów. Choroby odtytoniowe dotykać mogą zarówno nałogowych, jak i biernych palaczy. Wiele przemawia za tym, że również wybrane schorzenia otolaryngologiczne mają związek z paleniem tytoniu.
Cel. Celem pracy było porównanie częstości występowania ostrego zapalenia zatok, ucha środkowego i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u czynnych i biernych palaczy papierosów.
Materiały i metody. Badaniem objęto łącznie 500 osób powyżej 30 r.ż., w tym 137 biernych palaczy papierosów (grupa I) oraz 363 czynnych palaczy (grupa II). Wszystkie osoby poddano badaniu ankietowemu, lekarskiemu, badaniom dodatkowym układu oddechowego, a także przeanalizowano ich dokumentację medyczną.
Wyniki. W grupie biernych palaczy w ciągu roku zapalenie zatok wystąpiło u 2,6% kobiet i 2,0% mężczyzn, zapalenie ucha środkowego u 1,8% kobiet i 1,4% mężczyzn; POChP rozpoznano u 23,0% pacjentów. W grupie aktywnych palaczy zapalenie zatok występowało u 4,9% kobiet i 5,6% mężczyzn, zapalenie ucha środkowego u 3,4% kobiet i 3,0% mężczyzn; POChP rozpoznano u 56,2% badanych. Porównując częstość występowania poszczególnych chorób w obu grupach stwierdzono istotność statystyczną jedynie dla POChP (p<0,001).
Wnioski. Palenie papierosów jest istotnym czynnikiem wpływającym na częstość występowania POChP. Nie obserwowano znaczących różnic w częstości występowania zapaleń zatok przynosowych i ucha środkowego między grupą aktywnych i biernych palaczy.


słowa kluczowe: infekcje, częstoŁć, ryzyko względne, kobiety, mężczyźni, infections, frequency, relative risk, male, female

strony: od 25 do 29szacunkowy czas pobierania pliku (68 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.