english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Opis anatomiczny ucha środkowego i wewnętrznego świnki morskiej
Jarosław Wysocki, Krzysztof Krasucki, Łukasz Żywczyk

Wprowadzenie. Kość skroniowa świnki morskiej jest użytecznym modelem doświadczalnym dla badań nad fizjologią czy patofizjologią narządu słuchu i równowagi.
Cel. Wobec małej liczby prac poświęconych anatomii ucha świnki morskiej, postanowiono dokonać systematycznego opisu anatomicznego.
Materiał i metody. Na 10 kościach skroniowych świnki morskiej zbadano budowę ucha środkowego i wewnętrznego.
Wyniki. Stwierdzono, że oprócz wspominanych w piśmiennictwie dwóch głównych przestrzeni powietrznych ucha środkowego: puszki bębenkowej i puszki grzbietowej, w kości skroniowej świnki morskiej znajdują się komórki powietrzne w wyrostku sutkowym i w otoczeniu nerwu twarzowego. Znaleziono ponadto niestale występujące zagłębienia w ścianach puszki bębenkowej, tworzące prawie całkowicie oddzielone przedziały jamy bębenkowej, tak w jej części górnej, jak i dolnej. Dla celów praktycznych istotne są miejsca łatwego dostępu do jamy bębenkowej i ucha wewnętrznego. Od strony puszki grzbietowej łatwo dostępne są: głowa młoteczka i trzon kowadełka oraz kanały półkoliste: górny i boczny oraz nerw twarzowy. Od strony puszki bębenkowej dostępne są oba okienka oraz ślimak. Kanały półkoliste są stosunkowo dużych rozmiarów, przy czym największy jest kanał boczny, a najmniejszy tylny. Stwierdzono, że kanał spiralny ślimaka tworzy 31/2 zakrętu.
Wnioski. Kość skroniowa świnki morskiej stanowi użyteczny model dla doświadczeń wymagających zarówno ingerencji we wnętrze jamy bębenkowej, jak i otwarcia przestrzeni ucha wewnętrznego.

słowa kluczowe: świnka morska, kość skroniowa, anatomia

strony: od 153 do 158szacunkowy czas pobierania pliku (203 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4214743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.