english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wyników i tolerancji leczenia radiochemioterapią chorych na nowotwory głowy i szyi
Elżbieta Chmielewska, Anna Skowrońska-Gardas, Wojciech Michalski

Wprowadzenie. Podstawową metodą leczenia raków regionu głowy i szyi jest zabieg chirurgiczny i radioterapia. Jednakże częstość nawrotów miejscowych po takim leczeniu waha się w granicach 30-80%, a przerzuty odległe obserwowane są u 30-40% chorych. Zastosowanie chemioterapii w leczeniu skojarzonym jako metody alternatywnej lub sekwencyjnej zdecydowanie poprawiło przeżycia odległe i kontrolę miejscową.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników i tolerancji leczenia z zastosowaniem radiochemioterapii u chorych na raka głowy i szyi.
Materiał i metody. W okresie od 1995 do 2002 leczenie radiochemioterapią zastosowano u 107 chorych z rakiem rejonu głowy i szyi. W grupie tej znajdowało się 20 kobiet (18,7%) i 87 mężczyzn (81,3%). Wiek chorych wahał się od 23 do 79 lat, średnia 56 lat. W większości przypadków stwierdzano znaczne zaawansowanie procesu nowotworowego. U wszystkich chorych stosowano leczenie cytostatykami: u 26 chorych leczenie jednoczasowe Cis-Platyną i u 78 chorych leczenie neoadjuwantowe Cis-Platyną i 5-Fluorouracylem. U 3 chorych podawano w sposób neoadjuwantowy Cyclophosphamid, Methotrexat i Bleomycynę. Przeprowadzono wielowymiarową analizę zależności wyników leczenia od stanu ogólnego chorego, stopnia zaawansowania choroby, występowania chorób współistniejących, przeprowadzonej chemioterapii i typu histopatologicznego nowotworu, używając modelu proporcjonalnego ryzyka D.R. Coxa.
Wyniki. Dwuletnie przeżycie w całej grupie chorych wyniosło 34%±4%, trzyletnie 29%±4%. Dwuletnią kontrolę miejscową oszacowano na 27%±4%, trzyletnią na 24%±3%. W analizie wyleczalności znamienną wartość statystyczną wśród uznanych czynników wykazano dla: wieku (p=0,02) i stanu węzłów chłonnych (p=0,01). Problemem, który w znaczny sposób obniżał jakość życia chorych na nowotwory głowy i szyi po radiochemioterapii był ostry odczyn popromienny.
Wnioski. Niewyleczenie loko-regionalne raka jest zasadniczym niepowodzeniem radiochemioterapii chorych na nowotwory głowy i szyi. Większość niepowodzeń leczenia pojawia się w ciągu pierwszych trzech lat obserwacji. W badanej grupie sekwencja zastosowanej chemioterapii nie miała istotnego wpływu na wyniki.

słowa kluczowe: radiochemioterapia, rak rejonu głowy i szyi

strony: od 147 do 152szacunkowy czas pobierania pliku (105 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.