english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Jakość życia a dysfagia u chorych po operacji raka krtani
Paweł Stręk, Karolina Hydzik-Sobocińska, Jacek Składzień, Maciej Modrzejewski, Daniel Najdzionek, Marian Kurzyński, Piotr Muszyński, Jolanta Gawlik, Magdalena Dutsch-Wicherek

Wprowadzenie. Zaburzenia połykania są często obserwowanym zjawiskiem u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów głowy i szyi. Dolegliwości te wynikają z lokalizacji guza oraz/lub zastosowanych metod leczenia choroby nowotworowej. Celem leczenia tych chorych winno być nie tylko zapewnienie optymalnej skuteczności onkologicznej, lecz także możliwie najlepszej jakości życia. W realizacji tego drugiego celu niezbędne jest ciągłe monitorowanie subiektywnych odczuć chorych.
Cel. Celem pracy było określenie przydatności ankiety MDADI dla oceny subiektywnych odczuć związanych z przyjmowaniem pokarmów przez chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka krtani.
Materiał i metody. Badaniami objęto 210 chorych leczonych w latach 1998-2004 w Klinice Otolaryngologii CMUJ. U wszystkich osób badanie histopatologiczne wykazało obecność raka płaskonabłonkowego. W badanej grupie było 165 mężczyzn i 45 kobiet. W badaniach wykorzystano polskie tłumaczenie ankiety MDADI (M.D. Anderson Dysphagia Inventoty).
Wyniki. Zaobserwowano znaczący wpływ lokalizacji guza, zaawansowania choroby nowotworowej i wynikającej z tych czynników zastosowanej metody leczenia chirurgicznego na subiektywnie oceniane przez chorych skutki dysfagii. Wyższe zaawansowanie choroby nowotworowej implikowało niższy poziom jakości życia. Pacjenci poddani operacji częściowego usunięcia krtani, której wykonanie wiązało się z koniecznością usunięcia piętra nadgłośniowego krtani metodą laryngektomii horyzontalnej nadgłośniowej i subtotalnej, odczuwali skutki zaburzeń połykania w większym stopniu, niż ci u których wykonano połowicze pionowe lub całkowite usunięcie krtani. Czas upływający od zakończenia leczenia wpływał na zmniejszenie uciążliwości wynikających z przyjmowania pokarmów.
Wnioski. Samoocena zaburzeń połykania przy użyciu ankiety MDADI wydaje się być skuteczną metodą subiektywnego monitorowania przebiegu ewolucji dysfagii u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów krtani.

słowa kluczowe: rak krtani, dysfagia, aspiracja, operacje częściowe krtani

strony: od 142 do 146szacunkowy czas pobierania pliku (79 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.