english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 3. wrzesień 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Radykalne leczenie zachowawcze przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dorosłych
Iwona Gromek, Antoni Krzeski

Wprowadzenie. Leczenie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych jest zagadnieniem złożonym i trudnym. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania tzw. radykalnego leczenia zachowawczego, polegającego na długotrwałym podawaniu antybiotyków i kortykosteroidów. Terapia taka stosowana jest również przed podjęciem decyzji o wskazaniach do leczenia chirurgicznego, jak i po przeprowadzeniu operacji.
Cel. Ocena skuteczności celowanego radykalnego leczenia zachowawczego przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z zastosowaniem ciprofloksacyny.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 50 chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, u których w badaniu bakteriologicznym wyhodowano patogen wrażliwy na ciprofloksacynę. Chorych leczono ciprofloksacyną i kortykosteroidami (przez 2 tygodnie podawanie preparatów ogólnych – Prednison, a następnie preparatów miejscowych – Fluticasone). Dokonano porównania objawów subiektywnych i zmian stwierdzanych w badaniu endoskopowym u chorych przed włączeniem do badań oraz w 2, 4 i 6 tygodniu po rozpoczęciu radykalnego leczenia zachowawczego.
Wyniki. Porównanie objawów subiektywnych i zmian obiektywnych przed i po 4-tygodniowym leczeniu wykazało istotne statystycznie zmniejszenie ich nasilenia w całej grupie badanej. Satysfakcjonującą poprawę zauważono u 80% pacjentów. Pozostali chorzy skierowani zostali do leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Objawy uboczne wystąpiły jedynie u 3 pacjentów (u 2 – nudności i u 1 – drożdżakowe zapalenie błony śluzowej gardła).
Wnioski. Radykalne leczenie zachowawcze przewlekłego zapalenia zatok przynosowych jest skuteczną metodą postępowania, pozwalającą na zmniejszenie objawów choroby.

słowa kluczowe: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, leczenie zachowawcze

strony: od 134 do 141szacunkowy czas pobierania pliku (74 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.