english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 2. czerwiec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stan czynnościowy narządu przedsionkowego u mężczyzn z objawami andropauzy
Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech, Marek Mędraś, Krystyna Orendorz-Frączkowska

Wprowadzenie. Badania przeprowadzone u kobiet w okresie menopauzy wykazały szereg zaburzeń w obrębie narządu przedsionkowego, które korelowały ze stanem klinicznym i hormonalnym badanych pacjentek. Stan narządu przedsionkowego starzejącego się mężczyzny w zależności od występowania zespołu andropauzalnego oraz poziomu hormonów androgennych nie był do tej pory poddawany ocenie.
Cel. Elektronystagmograficzna ocena stanu narządu przedsionkowego u mężczyzn z objawami klinicznymi zespołu andropauzalnego, z odniesieniem do aktywności androgennej badanych osób.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 40 mężczyzn w wieku 45-60 lat, u których nie stwierdzono czynników obciążających narząd słuchu i równowagi. Nasilenie dolegliwości andropauzalnych oceniano wg skali Heinnmanna. Oznaczono poziom testosteronu całkowitego oraz siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) we krwi. Stan narządu przedsionkowego oceniano za pomocą elektronystagmografii komputerowej.
Wyniki. Objawy andropauzy wg skali Heinnmanna stwierdzono u 16 (40%) badanych mężczyzn, nie wykazano cech andropauzy u pozostałych 24 (60%) osób. U żadnego z mężczyzn nie stwierdzono obniżenia poziomu testosteronu całkowitego we krwi. U 12 (30%) osób wykazano obniżenie poziomu DHEA-S we krwi, w tym u 8 mężczyzn z objawami andropauzy i u 4 – bez takich objawów. Zaburzenia w badaniu ENG występowały 2-krotnie częściej w grupie mężczyzn z andropauzą (18,75% przypadków) niż w grupie mężczyzn bez objawów klinicznych andropauzy (9,17%) i ponad 3,5-krotnie częściej w grupie mężczyzn z obniżonym poziomem DHEA-S (26,60%) niż u osób z prawidłowym poziomem (7,14%).
Wnioski. Jakkolwiek uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznaczne wykazanie związków pomiędzy stanem aktywności androgenenej a występowaniem zaburzeń w zakresie narządu równowagi, sugerują częstsze występowanie subklinicznych objawów przedsionkowych u mężczyzn z objawami andropauzy.


słowa kluczowe: andropauza, zawroty głowy, narząd przedsionkowy, elektronystagmografia

strony: od 89 do 92szacunkowy czas pobierania pliku (56 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:125321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.