english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 2. czerwiec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja RCAS1 jako czynnik rokowniczy w raku krtani
Magdalena Dutsch-Wicherek, Łukasz Wicherek, Tadeusz J. Popiela, Romana Tomaszewska, Wojciech Wierzchowski, Maciej Modrzejewski, Jacek Składzień

Wprowadzenie. RCAS1 (receptor binding cancer antigen expressed on SiSo cells) jest białkiem błonowym, którego ekspresję obserwuje się na powierzchni wielu komórek nowotworów złośliwych. Antygen ten indukuje apoptozę aktywnych komórek układu immunologicznego, umożliwiając w ten sposób „ucieczkę” nowotworu spod nadzoru immunologicznego.
Cel. Analiza obecności i względnej ilości białka RCAS1 w raku pierwotnym krtani w kontekście miejscowego nawrotu choroby.
Materiał i metody. Ekspresję białka oceniono metodą Western blot oraz immunohistochemicznie przy użyciu przeciwciał monklonalnych skierowanych przeciwko RCAS1 w 25 tkankach raka krtani oraz 10 próbkach tkankowych zdrowej błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
Wyniki. Obecność ekspresji białka RCAS1 ujawniono we wszystkich badanych tkankach raka, natomiast ekspresja taka nie była obecna w próbkach tkankowych zdrowej błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Średnia względna ilość RCAS1 była statystycznie znamiennie wyższa w raku płaskonabłonkowym krtani w przypadkach, w których obserwowano wznowę choroby nowotworowej w przeciągu roku od pierwszego zabiegu operacyjnego raka pierwotnego aniżeli u pacjentów, u których nie obserwowano wznowy choroby nowotworowej. Wykazano związek pomiędzy wysoką ekspresją białka RCAS1 a niskim stopniem zróżnicowania nowotworu oraz obecnością przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych.
Wnioski. Ekspresja RCAS1 wydaje się być niekorzystnym czynnikiem rokowniczym u chorych na raka krtani, wskazując na większe prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby.


słowa kluczowe: rak krtani, apoptoza, wznowa procesu nowotworowego

strony: od 84 do 88szacunkowy czas pobierania pliku (68 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.