english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 4. nr 1. marzec 2005  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza porównawcza techniki adenotomii endoskopowej i klasycznej
M. Krajewski, B. Samoliński

Wprowadzenie. Powszechność występowania dolegliwości i objawów związanych z przerostem migdałka
gardłowego oraz kwalifikowanie dzieci do adenotomii skłaniają otolaryngologów do opracowywania procedur
operacyjnych coraz bardziej satysfakcjonujących pod względem dokładności i bezpieczeństwa.
Cel. Celem pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa adenotomii z zastosowaniem endoskopowej metody
operacyjnej w porównaniu z metodą klasyczną operacji przez usta.
Materiał i metody. Badaniami objęto 768 dzieci w wieku od 7 miesięcy do 14 lat. Grupę I stanowiło 453 dzieci, u
których wykonano adenotomię metodą klasyczną z zastosowaniem adenotomu Beckmana. Grupa II to 315
chorych operowanych metodą endoskopową; do resekcji tkanki chłonnej migdałków używano kleszczyków
Jurasza. Oceniano objawy chorobowe: zaburzenia drożności nosa, chrapanie, bezdechy podczas snu, a po
zabiegu dodatkowo ogólne samopoczucie, krwawienie pooperacyjne oraz ciepłotę ciała.
Wyniki. Wyjściowo obie grupy nie różniły się istotnie pod względem ciężkości objawów chorobowych. W trakcie
7-dniowej obserwacji po zabiegu u chorych operowanych metodą endoskopową odnotowano znacznie lepsze
samopoczucie niż u pacjentów operowanych metodą klasyczną. W pierwszej z grup istotnie rzadziej występowały
bóle gardła, uszu, katar i trudności w oddychaniu przez nos. Przy zastosowaniu techniki endoskopowej utrata krwi
w czasie zabiegu wynosiła średnio 17,7 ml, a przy metodzie klasycznej ponad dwukrotnie więcej (37,9 ml).
Metoda endoskopowa okazała się również bezpieczniejsza dla chorego; w okresie po zabiegu w grupie
operowanej endoskopowo nie obserwowano krwawień pooperacyjnych, podczas gdy przy zastosowaniu metody
klasycznej krwawienia wymagające interwencji stwierdzono u 1,77% badanych. Średnia ciepłota ciała po zabiegu
była istotnie wyższa w grupie dzieci operowanych metodą klasyczną. W badaniu kontrolnym po 3 miesiącach od
operacji u pacjentów operowanych przy użyciu endoskopu istotnie rzadziej występowały zaburzenia drożności
nosa. Po 6 i 12 miesiącach nie obserwowano różnic między grupami w tym zakresie.
Wnioski. Wydaje się, że mała inwazyjność techniki endoskopowej w porównaniu do metody klasycznej zmniejsza
częstość występowania oraz nasilenie dolegliwości i objawów niepożądanych obserwowanych zwykle po
adenotomii.

słowa kluczowe: przerost migdałka gardłowego, adenotomia endoskopowa, wyniki leczenia

strony: od 36 do 42szacunkowy czas pobierania pliku (83 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.