english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 4. grudzień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena występowania nabłonka węchowego o nietypowej lokalizacji w obrębie jamy nosowej
A. Sieśkiewicz, L. Zimnoch, M. Rogowski, M. Różańska-Kudelska, I. Walenczak

Wprowadzenie. Rozmieszczenie nabłonka węchowego u ludzi nie jest dokładnie poznane. Powszechnie uważa się, że komórki węchowe zlokalizowane są w stropie przewodów nosowych, w górnej części przegrody nosa w okolicy blaszki perforowanej i na przyśrodkowej powierzchni małżowiny nosowej górnej. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazują na możliwość występowania receptorów węchowych o nietypowej lokalizacji, zlokalizowanych do góry i do dołu od przedniego przyczepu małżowiny nosowej środkowej.
Cel. Celem pracy było potwierdzenie występowania komórek węchowych na bocznej ścianie nosa o nietypowej lokalizacji w obrębie jamy nosowej, ku przodowi i górze od przedniego przyczepu małżowiny nosowej środkowej.
Materiał i metody. Badania wykonano postmortem. Fragment błony śluzowej o wymiarach 1cm x 1cm pobrano z 30 zwłok ludzkich, nie później niż w ciągu 15 godzin od momentu zgonu, w ten sposób, by tylna linia cięcia przechodziła tuż przed przednim przyczepem małżowiny nosowej środkowej. Komórki węchowe lokalizowano metodą immunohistochemiczną wykorzystując przeciwciało przeciwko OMP (Olfactory Marker Protein).
Wyniki. Występowanie komórek węchowych i włókienek nerwu węchowego na bocznej ścianie nosa stwierdzono u 4 (13,3%) pacjentów.
Wnioski. Niewielka liczba badanych, u których uzyskano pozytywną reakcję z przeciwciałem anty-OMP świadczy o znacznym rozproszeniu i rzadkim występowaniu komórek węchowych w badanym obszarze. Stwierdzenie komórek węchowych w przednio-górnej części bocznej ściany nosa może sugerować, że okolica ta ma pewne znaczenie w odczuwaniu zapachów, przynajmniej u niektórych pacjentów, i powinna być oszczędnie traktowana w czasie zabiegów operacyjnych.

słowa kluczowe: komórki węchowe, OMP (Olfactory Marker Protein)

strony: od 155 do 158szacunkowy czas pobierania pliku (138 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2910532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.