english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 3. wrzesień 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ postępowania pooperacyjnego na wyniki leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych metodą funkcjonalnej chirurgii endoskopowej
Marek Rogowski, Andrzej Sieśkiewicz

Wprowadzenie. Podstawową metodą leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest funkcjonalna chirurgia endoskopowa. W ostatnich latach sporo kontrowersji wzbudza sposób postępowania pooperacyjnego uznawanego za integralną część procesu terapeutycznego. Większość chirurgów zaleca dość częste wizyty kontrolne we wczesnym okresie pooperacyjnym połączone z endoskopowym oczyszczaniem operowanego rejonu ze skrzepów krwi, strupów zaschniętej wydzieliny, usuwaniem ziarniny i zrostów.
Cel. Celem pracy jest porównanie wyników leczenia operacyjnego pacjentów, którzy systematycznie poddawani byli badaniom pooperacyjnym połączonym z dokładnym oczyszczaniem przewodów nosowych (grupa I) oraz pacjentów, którzy nie zgłaszali się na kontrolę stanu miejscowego (grupa II).
Materiał i metody. W ocenie przedoperacyjnej wykorzystano ankietę SNAQ11 (sino-nasal assessment questionaire) służącą do subiektywnego szacowania dolegliwości. Zaawansowanie procesu chorobowego oceniano w skali Kennedyego i Levine'a. Ocenę pooperacyjną w oparciu o kwestionariusz SNAQ 11 przeprowadzano w okresie od 3 do 12 miesięcy po zabiegu. W analizie statystycznej posłużono się testami t-Studenta, Chi square i Wilcoxona.
Wyniki. Poprawę po leczeniu, a więc subiektywne zmniejszenie dolegliwości, oceniane punktacją kwestionariusza SNAQ11, w grupie I stwierdzono u 24 (85,7%) pacjentów, w grupie II u 21 (87,5%). Nie były to różnice istotne statystycznie. Najwięcej popraw w obu grupach uzyskano w odniesieniu do zaburzeń drożności nosa oraz bólów głowy. Nie obserwowano istotnych różnic między grupami w częstości występowania zrostów wewnątrznosowych.
Wnioski. Przeprowadzone badania nie wykazały istotnego wpływu systematycznych kontroli i oczyszczania jam pooperacyjnych na wczesne wyniki leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok.

słowa kluczowe: opieka pooperacyjna, funkcjonalna chirurgia endoskopowa, przewlekłe zapalenie zatok

strony: od 105 do 107szacunkowy czas pobierania pliku (60 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.