english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 2. czerwiec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Protezowanie jednostronnej całkowitej głuchoty u dzieci w systemie CROS
O. Zagólski, A. Smarzyńska

Wprowadzenie. CROS (contralateral routing of signal) jest aparatem słuchowym przekazującym dźwięk z okolicy ucha niesłyszącego do prawidłowo słyszącego drogą przewodu elektrycznego. Wzmocniony sygnał ze słuchawki aparatu miesza się z dźwiękami docierającymi do zdrowego ucha drogą powietrzną.
Cel. Celem badania była ocena korzyści i ograniczeń wynikających z zaopatrzenia dzieci i młodzieży z jednostronną całkowitą głuchotą w aparaty CROS.
Materiał i metody. Do badanej grupy włączono 35 osób (12 dziewczynek i 23 chłopców) w wieku 6-17 lat cierpiących z powodu jednostronnej głuchoty, u 22 chorych będącej wynikiem przebytej świnki. Wszystkie dzieci zaopatrzono w aparaty CROS i przebadano za pomocą kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące subiektywnych wyników słuchowych. Oceny dokonano po upływie 3 miesięcy od zaprotezowania.
Wyniki. U 31 dzieci (88,6%) subiektywne korzyści z noszenia aparatu przeważały nad niedogodnościami. 28 chorych zgłaszało znaczącą poprawę warunków słyszenia w różnych warunkach dźwiękowych otoczenia, w których trudno im było komunikować się przed protezowaniem. 11 dzieci największe korzyści czerpało z aparatu słuchowego w ciszy, 13 w hałaśliwym otoczeniu. Dyskryminacja szeptu po stronie głuchego ucha uległa znaczącej poprawie u wszystkich badanych. Tylko 4 chorych nie mogło nosić aparatu. Najczęściej zgłaszanym problemem był subiektywny dyskomfort w hałaśliwym otoczeniu i zbyt silne wzmocnienie dźwięku z okolicy niesłyszącego ucha.
Wnioski. CROS jest przydatny w protezowaniu większości dzieci i młodzieży z jednostronną całkowitą głuchotą.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 81-84


słowa kluczowe: całkowita głuchota jednostronna, dzieci, aparaty słuchowe, CROS

strony: od 81 do 84szacunkowy czas pobierania pliku (75 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.