english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 3. nr 2. czerwiec 2004  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Późna ocena wyników chirurgicznego leczenia przerostowych nieżytów krtani
J. Olszewski, A. Półtorak, B. Starostecka, J. Majak

Wprowadzenie. Przewlekłe zapalenia przerostowe krtani sprawiają duże trudności diagnostyczne i lecznicze, a wyniki zastosowanej terapii nie zawsze są satysfakcjonujące.
Cel. Celem badań była ocena odległego efektu leczenia przewlekłych przerostowych nieżytów krtani u chorych operowanych za pomocą endoskopowej mikrochirurgii klasycznej.
Materiał i metody. Badania wykonano u 120 chorych obojga płci w wieku 22-70 lat, leczonych chirurgicznie w Oddziale Otolaryngologicznym 106 Szpitala Wojskowego w Gliwicach. Odległe efekty leczenia oceniono po roku, 2 i 3 latach od zabiegu, w oparciu o badanie otolaryngologiczne i wideostroboskopowe.
Wyniki. U 72,5% chorych z przerostowym nieżytem krtani stwierdzono wznowę zmian organicznych pod postacią polipowatego przerostu lub pojedynczego polipa jednego fałdu głosowego, obustronnego przerostowego zapalenia krtani z odczynem hiperplastycznym nabłonka i guza krtani oraz zmian czynnościowych, typu dysfonii hypo- i hyperfunkcjonalnej.
Wnioski. Wyniki badań wskazują, że izolowane leczenie chirurgiczne, bez wnikania w istotę choroby i następowego postępowania rehabilitacyjnego, jest mało skuteczną metodą terapii u chorych ze zmianami przerostowymi krtani.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(2), 65-68


słowa kluczowe: przerostowy nieżyt krtani, leczenie chirurgiczne

strony: od 65 do 68szacunkowy czas pobierania pliku (90 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.