english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 1. marzec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Inne
Asymetria stawu szczytowo-obrotowego jako jedna z ewentualnych przyczyn zawrotów głowy
Ewa Zamysłowska-Szmytke, Tomasz Adamczewski Jarosław Ziąber, Joanna Majak

Zawroty szyjne (cervical vertigo) definiowane są zazwyczaj jako
układowe lub nieukładowe zaburzenia równowagi, występujące
u osób ze schorzeniami szyjnymi.
W pracy przedstawiono obraz kliniczny i wyniki badań trzech
pacjentów, którzy zostali skierowani do Kliniki Audiologii i Foniatrii
w Łodzi z powodu zawrotów głowy o niejasnej etiologii.
Omawiani pacjenci prezentowali różnorodny obraz kliniczny.
Zgłaszane zawroty głowy miały cechy od typowo nieukładowych
do sugerujących pochodzenie błędnikowe. Wywiad,
badanie kliniczne oraz nystagmograficzne pozwoliło wykluczyć
zaburzenia obwodowej części układu przedsionkowego.
Wspólną cechą kliniczną opisywanych pacjentów była rotacja
(asymetria) połączenia szczytowo obrotowego stwierdzana
w badaniu RTG przez otwarte usta (badanie celowane na ząb
obrotnika). Po przeprowadzeniu dokładniejszej diagnostyki
i analizy badań czynnościowych u wszystkich osób stwierdzono
różnego stopnia zaburzenia przepływów krwi w tętnicach
kręgowych i podstawnej oraz ośrodkowe zaburzenia regulacji
odruchów przedsionkowo-okoruchowych i szyjno-okoruchowych.
Czynnikiem sprawczym wydaje się być asymetryczne
położenie kręgów górnego odcinka kręgosłupa i wywołany tym
ucisk na naczynia lub nadmierna impulsacja aferentna. Badania
na większej grupie osób, a przede wszystkim badania z zastosowaniem
czynnościowej angiografii, mogłyby wyjaśnić znaczenie
komponenty naczyniowej u tych osób. Prowadzona u pacjentów
rehabilitacja, mająca na celu poprawę funkcjonowania odcinka
szczytowo-obrotowego kręgosłupa, być może pozwoli na ocenę
wpływu tych zmian na opisywane zaburzenia i patomechanizmy
zawrotów szyjnych.

słowa kluczowe: szyjne zawroty głowy, cervical vertigo, dizziness

strony: od 58 do 58szacunkowy czas pobierania pliku (129 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.