english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 1. marzec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena zastosowania wirtualnej rzeczywistości jako metody fizjoterapii w uszkodzeniu obwodowym narządu przedsionkowego
Magdalena Józefowicz-Korczyńska, Jarosław Walak, Marcin Szczepanik, Weronika Lukas Grzelczyk, Oskar Rosiak

Wprowadzenie. Urządzenia wykorzystujące wirtualną
rzeczywistość (WR) generują obrazy i zdarzenia, do których
dostosowuje się użytkownik dzięki ruchom ciała.
Cel pracy. Ocena skuteczności treningu opartego na WR
i konwencjonalnego treningu na platformie posturograficznej
u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi.
Materiał i metody. Randomizowane badania przeprowadzono
u 40 osób z uszkodzeniem błędnika. U 20 pacjentów przeprowadzono
trening na platformie posturograficznej, a u 20
– z wykorzystaniem WR. Pacjentów oceniano: w dniu włączenia
do badań i po 2 tygodniach terapii. Porównano pomiędzy
grupami wyniki ankiety skali zawrotów głowy i wizualnej skali
analogowej nasilenia zawrotów oraz pomiarów stabilności postawy
na posturografie.
Wyniki. W obu grupach nastąpiło zmniejszenie intensywności
zawrotów głowy w ocenie subiektywnej po treningu.
Pole powierzchni rozwiniętej oraz długość wychylenia środka
ciężkości stabilogramu w różnych wariantach pobudzeń uległy
zmniejszeniu w obu metodach po treningu. Jedynie w badaniu
przy oczach zamkniętych stwierdzono istotnie większe zmiany
parametrów po treningu posturograficznym w porównaniu
z treningiem WR.
Wnioski. WR jest skuteczną metodą terapii zaburzeń równowagi
pacjentów z dysfunkcją błędnika, choć nie wykazano jej
przewagi nad treningiem na posturografie.

słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, fizjoterapia, zawroty głowy, uszkodzenie obwodowe błędnika, virtual reality, vertigo, peripheral vestibular impairment

strony: od 51 do 57szacunkowy czas pobierania pliku (126 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.