english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 1. marzec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena sprawności układu przedsionkowego u dzieci z zaburzeniami równowagi .
Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Wiesław Konopka

Wprowadzenie. W diagnostyce otoneurologicznej istotne
jest ustalenie, czy zawroty głowy mają charakter obwodowy,
czy ośrodkowy, oraz czy występują inne dolegliwości, które
mogą sugerować chorobę ogólnoustrojową lub zaburzenia
czynnościowe.
Cel pracy. Celem pracy była ocena sprawności układu
przedsionkowego u dzieci z zawrotami głowy i zaburzeniami
równowagi.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 14 dziewczynek i 16
chłopców w wieku od 5 do 17 lat diagnozowanych z powodu
zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.U pacjentów wykonano
badanie ENG lub VNG z oceną oczopląsu samoistnego, próbami
położeniowymi, okoruchowymi i próbami kalorycznymi.
Wyniki. Uszkodzenie obwodowej części układu równowagi
rozpoznano u 8, a typu ośrodkowego u 21 badanych; u jednej
osoby stwierdzono całkowity brak pobudliwości błędników
towarzyszący obustronnej głuchocie wrodzonej. Prawidłowe
próby statyczno-dynamiczne stwierdzono u 25 badanych,
u trzech pacjentów wystąpiło padanie do tyłu, u dwóch osób
niestabilność. Prawidłowy słuch zarejestrowano u 22 dzieci,
u jednego stwierdzono obustronny niedosłuch przewodzeniowy
(OMS ), u 6 dzieci zarejestrowano głuchotę jednostronną,
a u jednego dziecka – wrodzoną głuchotę obustronną.
Wnioski. Większość zawrotów głowy występujących wśród
dzieci nie była związana z uszkodzeniem obwodowej części
układu przedsionkowego. Zarówno badanie ENG jak i VNG jest
bardzo cenne w ocenie lokalizacji uszkodzenia układu równowagi.
Z uwagi na zastosowanie nowoczesnych technik, badanie
VNG jest doskonalszym narzędziem diagnostycznym.

słowa kluczowe: układ równowagi, zawroty głowy, dzieci, balance system, vertigo, children

strony: od 36 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (123 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:269532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.