english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 13. nr 1. marzec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Zastosowanie rezonansu czynnościowego w otoneurologii
Grażyna Tacikowska

Zastosowanie czynnościowego rezonansu magnetycznego
pozwoliło, dzięki swojej bardzo wysokiej rozdzielczości
przestrzennej, nie tylko na określenie reprezentacji korowej
i podkorowej układu przedsionkowego, ale także jej połączeń
i interakcji z innymi układami sensorycznymi. Autor przedstawia,
w oparciu o analizę piśmiennictwa światowego, aktualny stan
wiedzy na temat organizacji struktur centralnych zaangażowanych
w percepcję równowagi, korelacji czynności percepcyjnej
i motorycznej u osób zdrowych oraz zmian tychże spowodowanych
jednostronnym uszkodzeniem obwodowego i centralnego
układu przedsionkowego.
Dotychczasowe badania pozwoliły na ustalenie następujących
faktów: a) u pacjentów z zapaleniem neuronu przedsionkowego
ośrodkowy układ przedsionkowy wykazuje spontaniczny wzrokowo-
przedsionkowy model aktywacji-dezaktywacji, podobny
do tego u osób zdrowych podczas jednostronnej stymulacji
przedsionkowej. W ostrej fazie choroby rośnie aktywność
okolic reprezentacji przedsionkowej korowej i podkorowej,
natomiast obszarów kory wzrokowej i somatosensorycznej
znacząco maleje; b) u osób z obustronnym uszkodzeniem
obwodowego narządu przedsionkowego analiza modelu aktywacji-
dezaktywacji podczas stymulacji kalorycznej wykazuje
zarówno spadek aktywacji jak i dezaktywacji; c) u pacjentów
z uszkodzeniem jąder przedsionkowych (w przebiegu zespołu
Wallenberga) podczas stymulacji kalorycznej ucha po stronie
uszkodzenia obserwuje się brak aktywacji lub jej istotną redukcję
w półkuli przeciwnej oraz prawidłowy model aktywacji w półkuli
tożstronnej; d) u pacjentów z klinicznym zespołem oczopląsu
pionowego do dołu aktywność w obszarze migdałków móżdżku
oraz płata kłaczkowego i kłaczka dodatkowego jest istotnie
obustronnie zmniejszona.

słowa kluczowe: czynnościowy rezonans magnetyczny, układ przedsionkowy, choroby układu przedsionkowego,functional magnetic resonance, vestibular system, vestibular disorders

strony: od 1 do 5szacunkowy czas pobierania pliku (122 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.