english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zapalenie szpiku kości czołowej jako powikłania zapalenia zatok przynosowych w wieku rozwojowym – opisy przypadków
Anna Zakrzewska, Agnieszka Sońta, Zbigniew Kozłowski

Wprowadzenie. Zapalenie kości i szpiku kości jest procesem
obejmującym zarówno ścianę kostną, jak i istotę gąbczasta.
W kości czołowej rozwija się jako rzadkie powikłanie, szerząc
się poprzez żyły śródkościa z błony śluzowej zatoki czołowej.
Niszcząc przednią ścianę zatoki może powodować powstanie
ropnia podokostnowego, zwanego guzem Potta.
Cel pracy. Celem pracy była prezentacja trzech pacjentów
w wieku rozwojowym, z objawami zapalenia szpiku kości czołowej
w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.
Materiał i metody. Analiza retrospektywna przebiegu choroby
oraz czynników mogących odgrywać rolę w powstaniu powikłania
zapalenia zatok przynosowych o charakterze zapalenie kości
czołowej u trzech pacjentów w wieku 6-17 lat.
Wyniki. Przebieg choroby pozwala na jednoznaczne rozpoznanie
ropnia podokostnowego tylko u jednego z przedstawionych
pacjentów. U drugiego z pacjentów, który chorował na przewlekłe
zapalenie zatok decydujące znaczenie w rozwoju stanu
zapalnego kości miał uraz twarzoczaszki ze złamaniem w obrębie
przednio-dolnej ściany zatoki czołowej. U najmłodszego 6-letniego
pacjenta, u którego podejrzewano proces osteomyelityczny
kości czołowej na podstawie przebiegu klinicznego choroby,
rozpoznanie potwierdziły obrazy tomografii komputerowej.
Wnioski. Zapalenie szpiku kości czołowej jest rzadkim, ale nadal
występującym powikłaniem zapalenia zatok, które może rozwinąć
się nawet u młodszych dzieci, mających wykształconą zatokę
czołową. Czynnikami sprzyjającymi mogą być nieprawidłowości
anatomiczne nosa, urazy, zaburzenia metabolizmu kostnego oraz
duża zmienność rozwoju zatok czołowych.

słowa kluczowe: zapalenie kości i szpiku, zapalenie zatok przynosowych, powikłania, dzieci, osteomyelitis, sinusitis, complications, children

strony: od 198 do 198szacunkowy czas pobierania pliku (231 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4715853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.