english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena przydatności skali ewaluacji palpacyjnej krtani w diagnozowaniu dysfonii czynnościowej
Ewelina Woźnicka, Ewa Niebudek-Bogusz, Justyna Wiktorowicz, Mariola Śliwińska‑Kowalska

Wprowadzenie. Dysfonie czynnościowe charakteryzują się
bogatą symptomatologią, w której dominują zaburzenia o charakterze
hyperfunkcjonalnym ze wzmożonym napięciem mięśni
karku i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przenoszonym na
mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne krtani i gardła.
Cel pracy. Ocena przydatności nowej skali ewaluacji palpacyjnej
krtani (Laryngeal Manual Therapy Palpatory Evaluation,
LMTPE) w badaniu krtani i tkanek miękkich u osób z dysfoniami
czynnościowymi.
Materiał i metody. Badaniami objęto 125 osób z objawami
dysfonii czynnościowej oraz 100 osób z prawidłową funkcją
fonacyjną krtani. W obu grupach dokonano oceny traktu głosowego
za pomocą skali LMTPE. W grupie badanej dodatkowo
przeprowadzono badanie wideostroboskopowe, dokonano
samooceny głosu za pomocą kwestionariusza VHI (Voice Handicap
Index), oceny percepcyjnej głosu wg GRBAS oraz pomiaru
czasu fonacji MCF.
Wyniki. Grupa pacjentów z dysfoniami czynnościowymi uzyskała
istotnie gorsze wyniki w skali LMTPE w porównaniu z grupą
kontrolną, tj. wynik ogólny 11,3 vs 0,83 (p<0,001). Ponadto
w grupie badanej wykazano korelacje wyników LMTPE ze wskaźnikiem
samooceny głosu VHI, oceną percepcyjną wg GRBAS oraz
parametrem obiektywnym MCF (p<0,05). Badania dowiodły, że
skala LMTPE charakteryzuje się wysokim współczynnikiem alfa
Cronbacha, oceniającym rzetelność testu. Dla grupy kontrolnej
współczynnik ten wynosił 0,965, a dla grupy badanej 0,934.
Wnioski. Skala LMTPE wydaje się być wartościowym narzędziem,
przydatnym w diagnozowaniu dysfonii czynnościowych

słowa kluczowe: Introduction. Occupational dysphonia is a voice disorder, manualna terapia krtani, dysphonia, Laryngeal Manual Therapy PalpatoryEvaluation, manual therapy

strony: od 190 do 197szacunkowy czas pobierania pliku (241 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4916953[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.