english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Otorynolaryngologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
Otorynolarygnologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Pod patronatem naukowym
  Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
tom 12. nr 4. grudzień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Opracowanie list zdaniowych testu rozumienia zdań w szumie dla języka polskiego
Mariola Śliwińska-Kowalska, Piotr Kotyło, Sigfrid S. Soli

Wprowadzenie. Rozumienie mowy, w tym zwłaszcza mowy
w szumie, jest najbardziej adekwatną metodą oceny sprawności
narządu słuchu w aspekcie możliwości komunikowania się. Mimo
szerokiego rozpowszechnienia w świecie testu rozumienia zdań
w szumie (Hearing in Noise Test, HINT) i dostępności w wielu
językach test ten nie jest stosowany w Polsce.
Cel pracy. Celem pracy było opracowanie wystandaryzowanych
polskich list zdaniowych przeznaczonych do zastosowania
w HINT.
Metody. W badaniach oparto się o protokół opracowany
w Department of Human Communication Sciences and Devices,
House Ear Institute (HEI), Los Angeles, USA. Opracowanie
list zdaniowych dla języka polskiego wymagało wykorzystania
oprogramowania dostępnego w HEI oraz przeprowadzenia
kilkakrotnego testowania ochotników z prawidłowym słuchem
w ośrodku polskim. Proces przygotowania testu obejmował kilka
ściśle zdefiniowanych etapów, w tym: przygotowanie wstępnej
pisemnej listy 800 prostych zdań; nagranie wybranych zdań
w studiu w HEI; wyznaczenie funkcji zależności między wartością
stosunku sygnału do szumu a procentowo określonym stopniem
rozumienia słów w zdaniach (Performance-Intensity Function, PI);
zrównoważenie zdań pod względem zrozumiałości, oraz opracowanie
list zdaniowych zrównoważonych fonematycznie.
Wyniki. Wynikiem pracy było sformowanie ostatecznych
dziesięciu 20-zdaniowych list, o podobnej trudności rozumienia
zdań, zrównoważonych pod względem rozkładu fonemów, do
dalszego zastosowania w opracowaniu norm dla testu rozumienia
zdań w szumie (HINT).
Wnioski. Opracowany materiał zdaniowy jest punktem wyjścia
do wprowadzenie polskiej wersji HINT do praktyki klinicznej,
w tym zwłaszcza do oceny czynnościowej sprawności słuchu
w aspekcie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach
wymagających dobrego słuchu.

słowa kluczowe: HINT, standaryzacja, audiometria mowy, sprawność czynnościowa słuchu, HINT, standardization, speech audiometry,functional hearing efficiency

strony: od 176 do 182szacunkowy czas pobierania pliku (233 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4816853[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.